Danh sách tiểu hành tinh/360801–360900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360801 2005 GJ156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360802 2005 GN168 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
360803 2005 GG170 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360804 2005 GZ189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
360805 2005 HW2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360806 2005 JA 02/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
360807 2005 JB35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360808 2005 JM52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
360809 2005 JH63 03/05/2005 Kitt Peak DLS 1,1 km MPC · JPL
360810 2005 JH68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360811 2005 JR68 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360812 2005 JC72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360813 2005 JL74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
360814 2005 JD77 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
360815 2005 JT84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360816 2005 JA118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360817 2005 JB125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360818 2005 JW131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360819 2005 JL148 14/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
360820 2005 JJ150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360821 2005 JV176 14/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
360822 2005 KG7 19/05/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
360823 2005 KL7 19/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
360824 2005 KO11 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
360825 2005 LV1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
360826 2005 LM10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360827 2005 LG12 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360828 2005 LC13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360829 2005 LD31 10/06/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360830 2005 LW40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360831 2005 LK48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
360832 2005 LX52 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
360833 2005 MM12 28/06/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360834 2005 MK28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360835 2005 MO49 30/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360836 2005 NN3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360837 2005 NE10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
360838 2005 NY10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
360839 2005 ND16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360840 2005 NM35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360841 2005 NK63 11/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
360842 2005 NE86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360843 2005 NG87 03/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360844 2005 OG17 30/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
360845 2005 OW25 31/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360846 2005 QL3 29/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360847 2005 QN12 06/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
360848 2005 QV16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
360849 2005 QC17 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
360850 2005 QM23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360851 2005 QH42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
360852 2005 QS47 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360853 2005 QP61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
360854 2005 QY65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
360855 2005 QL73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360856 2005 QP115 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360857 2005 QO121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360858 2005 QV122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360859 2005 QU130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360860 2005 QB132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360861 2005 QK137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360862 2005 QT158 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
360863 2005 QQ180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360864 2005 QS188 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
360865 2005 QA189 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
360866 2005 RH7 07/09/2005 Campo Catino CAOS 3,1 km MPC · JPL
360867 2005 RE26 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
360868 2005 RD45 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360869 2005 RJ46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
360870 2005 SK 20/09/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
360871 2005 SM17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360872 2005 SP24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
360873 2005 ST24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
360874 2005 SJ29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360875 2005 SC36 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360876 2005 ST36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360877 2005 SM44 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360878 2005 SU44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360879 2005 SS48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360880 2005 SO56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360881 2005 SH78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360882 2005 SN80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360883 2005 SN84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360884 2005 SH86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360885 2005 SD90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360886 2005 SD93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360887 2005 SB94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360888 2005 SY102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360889 2005 SH109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360890 2005 SB110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360891 2005 SP120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360892 2005 SB121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360893 2005 SP138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360894 2005 SY142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360895 2005 SJ145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360896 2005 SE150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360897 2005 SE152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360898 2005 SW152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360899 2005 SY156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360900 2005 SG157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL