Danh sách tiểu hành tinh/359801–359900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359801 2011 UF241 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
359802 2011 UC244 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359803 2011 UJ245 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359804 2011 UR247 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
359805 2011 UU249 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359806 2011 US251 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
359807 2011 UZ251 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359808 2011 UC252 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359809 2011 UA259 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359810 2011 UJ263 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359811 2011 UZ263 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
359812 2011 UZ264 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
359813 2011 UC266 18/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359814 2011 UA267 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
359815 2011 UM275 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359816 2011 UO279 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359817 2011 UH280 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359818 2011 UW280 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359819 2011 UY281 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359820 2011 UA290 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359821 2011 UP293 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359822 2011 UW298 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
359823 2011 US301 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359824 2011 UJ305 05/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
359825 2011 UT305 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359826 2011 UR307 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359827 2011 US311 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359828 2011 UX316 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359829 2011 UG317 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359830 2011 UE318 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
359831 2011 UX319 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359832 2011 UH320 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359833 2011 US320 16/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359834 2011 UX320 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359835 2011 UX323 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
359836 2011 UB333 15/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
359837 2011 UX333 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359838 2011 UH337 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359839 2011 UV338 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359840 2011 UW340 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359841 2011 UX342 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359842 2011 UG343 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359843 2011 UL343 28/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
359844 2011 UN343 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359845 2011 UU345 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359846 2011 UR351 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
359847 2011 UK352 28/09/2011 Nizhny Arkhyz V. Gerke, A. Novichonok 2,0 km MPC · JPL
359848 2011 UU353 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359849 2011 UR359 18/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359850 2011 UY359 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359851 2011 UH369 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359852 2011 UF382 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359853 2011 UQ382 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359854 2011 UB383 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359855 2011 UN383 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359856 2011 US384 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359857 2011 UN400 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359858 2011 UU401 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359859 2011 US406 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359860 2011 VF1 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359861 2011 VL2 31/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
359862 2011 VD3 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
359863 2011 VR4 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
359864 2011 VE12 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359865 2011 VR13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359866 2011 VC18 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359867 2011 VW20 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359868 2011 WG 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359869 2011 WW3 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359870 2011 WC6 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359871 2011 WO8 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359872 2011 WL10 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359873 2011 WD11 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359874 2011 WX11 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359875 2011 WE13 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359876 2011 WA21 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359877 2011 WO22 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359878 2011 WR26 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359879 2011 WX28 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359880 2011 WX30 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359881 2011 WU32 27/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
359882 2011 WA34 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359883 2011 WE43 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
359884 2011 WS43 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359885 2011 WV43 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359886 2011 WW43 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
359887 2011 WN44 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359888 2011 WZ44 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359889 2011 WO48 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
359890 2011 WP48 31/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
359891 2011 WL49 13/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359892 2011 WP52 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359893 2011 WT55 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359894 2011 WD58 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359895 2011 WU58 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 960 m MPC · JPL
359896 2011 WN59 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
359897 2011 WJ60 17/11/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
359898 2011 WQ60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359899 2011 WA61 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359900 2011 WE63 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL