Danh sách tiểu hành tinh/361801–361900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
361801 2008 CR20 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361802 2008 CS20 04/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
361803 2008 CD24 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
361804 2008 CD25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361805 2008 CG30 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361806 2008 CA36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361807 2008 CZ37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361808 2008 CL38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
361809 2008 CD48 03/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361810 2008 CN50 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
361811 2008 CT52 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
361812 2008 CY58 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
361813 2008 CN71 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
361814 2008 CL73 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361815 2008 CB77 06/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
361816 2008 CW90 13/01/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
361817 2008 CC94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361818 2008 CF101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361819 2008 CE104 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361820 2008 CG108 30/01/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
361821 2008 CK128 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361822 2008 CF137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
361823 2008 CL147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361824 2008 CG157 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361825 2008 CV165 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361826 2008 CB177 10/02/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
361827 2008 CF178 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361828 2008 CX178 06/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361829 2008 CH187 03/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
361830 2008 CO194 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361831 2008 CU200 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
361832 2008 CS206 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361833 2008 CP212 08/02/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
361834 2008 DW4 27/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
361835 2008 DK8 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
361836 2008 DE11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361837 2008 DK13 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361838 2008 DU14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361839 2008 DL31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361840 2008 DY33 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361841 2008 DG38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
361842 2008 DE39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
361843 2008 DR44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361844 2008 DD47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361845 2008 DL48 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361846 2008 DC52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361847 2008 DW56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361848 2008 DX60 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
361849 2008 DF62 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
361850 2008 DR70 13/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
361851 2008 DG71 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361852 2008 DT77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361853 2008 DQ82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361854 2008 DM88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
361855 2008 EX1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361856 2008 EO13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361857 2008 EK23 03/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
361858 2008 EH47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
361859 2008 ET57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
361860 2008 ED60 08/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
361861 2008 ED69 11/03/2008 Catalina CSS APO 1,4 km MPC · JPL
361862 2008 EF71 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361863 2008 EH76 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
361864 2008 EZ86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361865 2008 ES93 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361866 2008 EA109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361867 2008 EC126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
361868 2008 EB149 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
361869 2008 EY166 07/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
361870 2008 FL9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
361871 2008 FJ12 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
361872 2008 FR14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361873 2008 FD16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
361874 2008 FX17 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
361875 2008 FU22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
361876 2008 FG29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
361877 2008 FT36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
361878 2008 FN54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361879 2008 FQ54 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
361880 2008 FF55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
361881 2008 FJ58 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
361882 2008 FE65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
361883 2008 FP66 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
361884 2008 FM70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361885 2008 FF75 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
361886 2008 FD79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
361887 2008 FZ81 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
361888 2008 FP89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361889 2008 FV89 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361890 2008 FV93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
361891 2008 FP100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
361892 2008 FO116 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361893 2008 FF121 06/08/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
361894 2008 FP124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
361895 2008 FS130 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
361896 2008 FU134 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
361897 2008 GN2 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
361898 2008 GN5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
361899 2008 GW14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
361900 2008 GC17 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL