Danh sách tiểu hành tinh/35001–35100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35001 1978 VN4 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35002 1978 VY8 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 15 km MPC · JPL
35003 1979 MT1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
35004 1979 MC3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
35005 1979 MY3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
35006 1979 ON8 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
35007 1979 OD11 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
35008 1980 FZ2 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,6 km MPC · JPL
35009 1980 US1 31/10/1980 Palomar S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
35010 1981 DV1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
35011 1981 DU2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
35012 1981 EU2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35013 1981 EL3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
35014 1981 EX5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
35015 1981 EO6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
35016 1981 EC7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
35017 1981 EG7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
35018 1981 EX9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35019 1981 EH10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35020 1981 EJ12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
35021 1981 ER12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
35022 1981 EK13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
35023 1981 EO14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
35024 1981 EV14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
35025 1981 EA15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
35026 1981 EM16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35027 1981 ET18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35028 1981 ET21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35029 1981 EM22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
35030 1981 EW22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35031 1981 EE23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
35032 1981 EL26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
35033 1981 EA27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
35034 1981 EF27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
35035 1981 ER29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
35036 1981 EC30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
35037 1981 EC32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
35038 1981 EL32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
35039 1981 EE33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
35040 1981 EV33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
35041 1981 ER34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
35042 1981 EO36 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
35043 1981 EH38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
35044 1981 ET40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
35045 1981 EB42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
35046 1981 EL43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
35047 1981 EF44 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
35048 1981 EF45 15/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
35049 1981 EE46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
35050 1981 EA47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
35051 1981 ED47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
35052 1982 JY1 15/05/1982 Palomar Palomar Obs. 7,2 km MPC · JPL
35053 Rojyurij 1982 UA11 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 2,5 km MPC · JPL
35054 1983 WK 28/11/ 1983 Anderson Mesa E. Bowell 6,0 km MPC · JPL
35055 1984 RB 02/09/1984 Palomar E. F. Helin 1,5 km MPC · JPL
35056 Cullers 1984 ST 28/09/1984 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,6 km MPC · JPL
35057 1984 SP4 23/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,2 km MPC · JPL
35058 1985 RP4 12/09/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
35059 1986 QM1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
35060 1986 QG3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
35061 1986 QL3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 4,8 km MPC · JPL
35062 Sakuranosyou 1988 EP 12/03/1988 Kobuchizawa M. Inoue, O. Muramatsu 3,2 km MPC · JPL
35063 1988 FD 16/03/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,0 km MPC · JPL
35064 1988 RE10 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
35065 1988 SU1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
35066 1988 SV1 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
35067 1989 LL 04/06/1989 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
35068 1989 SF4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
35069 1989 SH4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
35070 1989 TE3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
35071 1989 TE5 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35072 1989 TX6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
35073 1989 TG16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,0 km MPC · JPL
35074 1989 UF1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,6 km MPC · JPL
35075 1989 XW1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35076 Yataro 1990 BA1 21/01/1990 Geisei T. Seki 11 km MPC · JPL
35077 1990 OT2 30/07/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
35078 1990 QB7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
35079 1990 QR7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
35080 1990 QH8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
35081 1990 QT8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
35082 1990 RJ3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
35083 1990 SP6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35084 1990 SP9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
35085 1990 SL11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
35086 1990 TW8 14/10/1990 Kleť A. Mrkos 3,6 km MPC · JPL
35087 von Sydow 1990 UE5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
35088 1990 VU4 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
35089 1990 WH1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35090 1990 WR1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35091 1990 WC2 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
35092 1990 WK6 21/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
35093 Akicity 1991 EH1 14/03/1991 Geisei T. Seki 9,2 km MPC · JPL
35094 1991 GW2 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
35095 1991 GY3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
35096 1991 GV4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
35097 1991 GS5 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
35098 1991 GB7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
35099 1991 GY7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
35100 1991 NK 08/07/1991 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL