Danh sách tiểu hành tinh/359701–359800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359701 2011 SS228 08/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
359702 2011 SB233 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359703 2011 SB249 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359704 2011 SP249 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
359705 2011 SX250 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359706 2011 SL257 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
359707 2011 SU272 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
359708 2011 SP274 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
359709 2011 TS3 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359710 2011 TE4 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359711 2011 TX5 13/12/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
359712 2011 TJ8 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
359713 2011 TV9 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359714 2011 TT11 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359715 2011 TD16 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359716 2011 TE16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359717 2011 UO1 13/02/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
359718 2011 UD3 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359719 2011 UV5 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359720 2011 UN6 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359721 2011 UK9 27/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359722 2011 UG12 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359723 2011 UL13 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359724 2011 UH24 18/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359725 2011 UE25 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359726 2011 UD28 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359727 2011 UU28 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
359728 2011 UT29 03/03/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
359729 2011 UQ30 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359730 2011 UA31 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359731 2011 UY36 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359732 2011 UG37 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359733 2011 UY37 01/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 920 m MPC · JPL
359734 2011 UU39 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359735 2011 UP45 11/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
359736 2011 UJ49 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
359737 2011 UR50 04/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
359738 2011 UU50 16/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
359739 2011 UN51 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359740 2011 UR51 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359741 2011 UE54 30/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
359742 2011 UN56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359743 2011 UA58 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
359744 2011 UN61 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359745 2011 UM70 20/03/1999 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
359746 2011 UO70 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359747 2011 UV73 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359748 2011 UV78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359749 2011 UQ80 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359750 2011 UT83 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359751 2011 UR85 08/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
359752 2011 UP89 20/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359753 2011 UT89 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359754 2011 UQ92 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
359755 2011 UZ92 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359756 2011 US98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359757 2011 UB99 22/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
359758 2011 UL99 06/10/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
359759 2011 UN99 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359760 2011 UW102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359761 2011 UE105 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359762 2011 UF108 05/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
359763 2011 UA113 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359764 2011 UP113 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359765 2011 UQ116 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359766 2011 UH122 23/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359767 2011 UV122 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359768 2011 UH126 09/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
359769 2011 UP126 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359770 2011 UZ126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359771 2011 UV127 01/09/2006 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
359772 2011 UH133 29/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
359773 2011 US134 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359774 2011 UC135 11/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
359775 2011 UK137 14/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
359776 2011 UM139 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359777 2011 UX140 18/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
359778 2011 UH142 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
359779 2011 UR145 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359780 2011 UP146 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359781 2011 UM148 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
359782 2011 UC159 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
359783 2011 UZ159 29/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359784 2011 UR160 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359785 2011 UT160 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359786 2011 UM163 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
359787 2011 UW163 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359788 2011 UK183 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359789 2011 UP183 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359790 2011 UO185 17/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
359791 2011 UA186 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
359792 2011 UD191 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359793 2011 UV193 06/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359794 2011 UF198 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359795 2011 UE200 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359796 2011 UB202 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359797 2011 UN203 10/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
359798 2011 UE211 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
359799 2011 UG238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359800 2011 UM238 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL