Danh sách tiểu hành tinh/358701–358800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358701 2008 AU64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358702 2008 AW70 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358703 2008 AL78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358704 2008 AW80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358705 2008 AB83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358706 2008 AC83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358707 2008 AU92 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358708 2008 AK94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358709 2008 AP102 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358710 2008 AP104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358711 2008 AL106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358712 2008 AO121 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,3 km MPC · JPL
358713 2008 AU129 05/01/2008 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
358714 2008 AF135 11/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
358715 2008 BV5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358716 2008 BH23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358717 2008 BF26 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
358718 2008 BV28 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358719 2008 BE29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358720 2008 BE36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358721 2008 BE45 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
358722 2008 BK46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358723 2008 BX47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358724 2008 CD1 03/02/2008 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
358725 2008 CJ2 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358726 2008 CP14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358727 2008 CD16 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358728 2008 CT17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358729 2008 CE20 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
358730 2008 CT20 06/02/2008 Suno Suno Obs. 1,6 km MPC · JPL
358731 2008 CM30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358732 2008 CD33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358733 2008 CO37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358734 2008 CH39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358735 2008 CK41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358736 2008 CZ43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358737 2008 CM45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
358738 2008 CW55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358739 2008 CV63 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358740 2008 CE83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358741 2008 CO89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358742 2008 CC93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358743 2008 CO100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358744 2008 CR118 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
358745 2008 CG120 06/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
358746 2008 CQ124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358747 2008 CG126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358748 2008 CG130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358749 2008 CB131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358750 2008 CR140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358751 2008 CL141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358752 2008 CF151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358753 2008 CP152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358754 2008 CP168 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
358755 2008 CJ176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
358756 2008 CZ176 11/01/2008 Lulin LUSS 3,5 km MPC · JPL
358757 2008 CJ183 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358758 2008 CA187 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
358759 2008 CO189 14/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
358760 2008 CQ190 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358761 2008 CL196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358762 2008 CH206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358763 2008 CJ206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358764 2008 CW211 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358765 2008 CW215 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
358766 2008 DF4 27/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
358767 2008 DB7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358768 2008 DH9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358769 2008 DR13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358770 2008 DD18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358771 2008 DG18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358772 2008 DJ28 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358773 2008 DG34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358774 2008 DK38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358775 2008 DJ43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358776 2008 DW43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358777 2008 DG56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
358778 2008 DF58 29/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
358779 2008 DA63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358780 2008 DF63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
358781 2008 DB82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358782 2008 DA83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358783 2008 DD83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358784 2008 DX83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358785 2008 DZ84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358786 2008 DW88 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358787 2008 EL5 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358788 2008 EJ10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358789 2008 EQ10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358790 2008 EG16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358791 2008 EV16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358792 2008 EH20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358793 2008 EE25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
358794 2008 EK25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
358795 2008 EL44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358796 2008 EK45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
358797 2008 EK51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358798 2008 EW51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358799 2008 EZ54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358800 2008 EX56 07/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL