Danh sách tiểu hành tinh/359601–359700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359601 2010 VF207 10/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
359602 2010 VX210 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
359603 2010 WU5 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359604 2010 WZ9 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
359605 2010 WG13 09/06/2007 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
359606 2010 WV63 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359607 2010 WD64 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359608 2010 WQ72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
359609 2010 WP74 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359610 2010 XG39 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
359611 2010 XP88 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359612 2011 BK78 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359613 2011 BH153 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359614 2011 GK3 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
359615 2011 JR3 30/09/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
359616 2011 JA11 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
359617 2011 OQ13 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359618 2011 OY18 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
359619 2011 OC23 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
359620 2011 OR49 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
359621 2011 OS59 20/11/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,5 km MPC · JPL
359622 2011 PZ8 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
359623 2011 QW9 23/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359624 2011 QR12 07/01/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
359625 2011 QU13 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
359626 2011 QL16 27/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
359627 2011 QP18 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
359628 2011 QW19 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359629 2011 QX20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
359630 2011 QY28 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359631 2011 QU42 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359632 2011 QK47 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359633 2011 QB49 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359634 2011 QX60 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359635 2011 QB61 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
359636 2011 QM62 29/12/2005 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
359637 2011 QP66 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359638 2011 QO67 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359639 2011 QD68 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359640 2011 QF70 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
359641 2011 QU72 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
359642 2011 QV91 20/03/1999 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
359643 2011 RD2 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359644 2011 RO11 21/11/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
359645 2011 RQ12 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
359646 2011 RF13 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
359647 2011 RJ18 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359648 2011 SQ 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359649 2011 SN3 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
359650 2011 ST4 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
359651 2011 SU4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359652 2011 SM11 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
359653 2011 ST28 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 2,4 km MPC · JPL
359654 2011 SO35 09/02/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
359655 2011 SR35 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359656 2011 SA36 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359657 2011 ST49 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359658 2011 SV53 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359659 2011 SP54 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
359660 2011 SV63 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359661 2011 SO67 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359662 2011 SQ76 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359663 2011 SW82 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359664 2011 SW87 22/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
359665 2011 SF88 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359666 2011 SN91 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359667 2011 SU92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359668 2011 SW104 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
359669 2011 SP105 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359670 2011 SJ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359671 2011 SO107 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359672 2011 SQ107 19/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
359673 2011 SL114 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359674 2011 SL115 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359675 2011 SE117 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
359676 2011 SJ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
359677 2011 SA123 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359678 2011 ST125 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359679 2011 SX128 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359680 2011 SY132 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359681 2011 SJ142 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359682 2011 SE144 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
359683 2011 SK144 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359684 2011 SC154 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359685 2011 SN163 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359686 2011 SR163 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359687 2011 SW171 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359688 2011 SH172 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359689 2011 SY172 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359690 2011 SN179 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359691 2011 SQ182 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359692 2011 SB183 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359693 2011 SL184 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
359694 2011 SC185 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359695 2011 ST205 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359696 2011 SD210 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359697 2011 SX211 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359698 2011 SG215 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359699 2011 SX218 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
359700 2011 SX222 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL