Danh sách tiểu hành tinh/359201–359300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359201 2009 DQ56 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
359202 2009 DU57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359203 2009 DP58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359204 2009 DL60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359205 2009 DN61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359206 2009 DN67 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359207 2009 DC72 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359208 2009 DW74 16/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359209 2009 DQ80 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359210 2009 DQ81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359211 2009 DA83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359212 2009 DE89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359213 2009 DZ97 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359214 2009 DR101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359215 2009 DV102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359216 2009 DM104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359217 2009 DY107 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359218 2009 DO113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359219 2009 DQ116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359220 2009 DD117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359221 2009 DR120 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359222 2009 DL125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359223 2009 DV126 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359224 2009 DL127 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359225 2009 DM127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359226 2009 DB134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359227 2009 DD138 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359228 2009 DL138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359229 2009 DY138 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
359230 2009 DO139 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359231 2009 DO142 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359232 2009 EJ15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359233 2009 EJ16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359234 2009 EO16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359235 2009 EP17 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359236 2009 EV18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359237 2009 EA20 03/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359238 2009 EV26 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359239 2009 EC28 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359240 2009 EL28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359241 2009 EU28 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359242 2009 FT 17/03/2009 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
359243 2009 FW 16/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
359244 2009 FO1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
359245 2009 FH2 17/03/2009 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
359246 2009 FD3 17/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
359247 2009 FZ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359248 2009 FQ12 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359249 2009 FD16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359250 2009 FU17 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359251 2009 FF20 17/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
359252 2009 FZ24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359253 2009 FY25 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359254 2009 FL28 22/03/2009 Hibiscus N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
359255 2009 FC32 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359256 2009 FK32 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359257 2009 FK33 21/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
359258 2009 FP36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
359259 2009 FF41 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
359260 2009 FQ43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
359261 2009 FK56 21/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359262 2009 FO56 22/03/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
359263 2009 FH60 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359264 2009 FP63 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359265 2009 FV63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359266 2009 FO67 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359267 2009 FQ69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359268 2009 FQ71 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359269 2009 FV74 18/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359270 2009 FF76 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
359271 2009 FQ76 31/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359272 2009 FT76 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359273 2009 FL77 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359274 2009 GY5 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359275 2009 HB2 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359276 2009 HR4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359277 2009 HF6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359278 2009 HJ6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359279 2009 HC7 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359280 2009 HW7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359281 2009 HP8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359282 2009 HA19 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359283 2009 HZ19 17/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359284 2009 HM20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359285 2009 HM24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359286 2009 HD25 17/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
359287 2009 HO28 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359288 2009 HE30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359289 2009 HL38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359290 2009 HK40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359291 2009 HN41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359292 2009 HR43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359293 2009 HL44 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359294 2009 HS45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
359295 2009 HZ45 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
359296 2009 HR49 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359297 2009 HN77 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
359298 2009 HL78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359299 2009 HA80 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
359300 2009 HD83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL