Danh sách tiểu hành tinh/359301–359400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359301 2009 HN83 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
359302 2009 HM84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359303 2009 HL85 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359304 2009 HN85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359305 2009 HO85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359306 2009 HD89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
359307 2009 HY90 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359308 2009 HT91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359309 2009 HG93 30/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
359310 2009 HH103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359311 2009 JQ1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359312 2009 JE2 02/05/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
359313 2009 JD6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359314 2009 JV6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359315 2009 JW6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359316 2009 JX6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359317 2009 JK7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359318 2009 JS12 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359319 2009 JV12 15/05/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359320 2009 JE18 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359321 2009 KU3 23/05/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359322 2009 KU11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359323 2009 KV14 26/05/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359324 2009 KP15 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359325 2009 KQ18 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359326 2009 KN20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
359327 2009 KW21 29/05/2009 Sandlot G. Hug 3,5 km MPC · JPL
359328 2009 KD28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359329 2009 MD7 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359330 2009 OO6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
359331 2009 OD12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
359332 2009 PD13 22/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
359333 2009 PG19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
359334 2009 QV5 17/08/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
359335 2009 QA14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359336 2009 QR38 29/08/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 680 m MPC · JPL
359337 2009 QL43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
359338 2009 RW24 17/08/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
359339 2009 RL40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
359340 2009 RX73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359341 2009 SS14 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359342 2009 SV119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359343 2009 SE143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
359344 2009 SK175 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359345 2009 SE198 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
359346 2009 SE205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359347 2009 SX207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359348 2009 SB233 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
359349 2009 SG248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
359350 2009 SD254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359351 2009 SH289 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
359352 2009 SH290 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359353 2009 SX305 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359354 2009 SG347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359355 2009 SC355 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
359356 2009 TT42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359357 2009 TM46 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
359358 2009 TN46 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
359359 2009 UV13 19/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
359360 2009 US28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359361 2009 US55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
359362 2009 UL102 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359363 2009 UR105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
359364 2009 UF130 20/10/2009 Atacama IAA-AI 12 km MPC · JPL
359365 2009 VN11 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
359366 2009 VK20 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
359367 2009 VR38 09/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
359368 2009 WC57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
359369 2009 YG 17/12/2009 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
359370 2009 YX14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359371 2010 AC27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359372 2010 CN189 11/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
359373 2010 CX222 08/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359374 2010 DD18 17/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
359375 2010 DU21 17/02/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359376 2010 DW31 17/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
359377 2010 EZ35 16/02/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
359378 2010 ED42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
359379 2010 ED44 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359380 2010 EO83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359381 2010 FE54 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359382 2010 FA75 30/03/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
359383 2010 FM92 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359384 2010 GH29 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
359385 2010 GA123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359386 2010 GQ126 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359387 2010 GU127 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359388 2010 GR131 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
359389 2010 GE153 15/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
359390 2010 GO154 15/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359391 2010 GU171 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
359392 2010 HF6 16/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
359393 2010 HC20 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359394 2010 HE55 25/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
359395 2010 HM79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359396 2010 HS82 28/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
359397 2010 HF106 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359398 2010 HT106 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359399 2010 JD 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
359400 2010 JQ23 04/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL