Danh sách tiểu hành tinh/358201–358300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358201 2006 SU153 20/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358202 2006 SL156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358203 2006 SV160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358204 2006 SK165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358205 2006 SJ173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358206 2006 SS184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
358207 2006 SP188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358208 2006 SF189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358209 2006 SM189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358210 2006 SJ192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
358211 2006 SL199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358212 2006 SX200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358213 2006 SL206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358214 2006 SB207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358215 2006 SM208 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
358216 2006 SR212 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
358217 2006 SY213 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
358218 2006 SK225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358219 2006 SH228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358220 2006 SM229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358221 2006 ST230 17/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
358222 2006 SA234 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358223 2006 SZ243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358224 2006 SQ244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358225 2006 SD255 26/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
358226 2006 SM257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358227 2006 SA258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358228 2006 SL262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358229 2006 SC265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358230 2006 SX278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358231 2006 SM290 18/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,1 km MPC · JPL
358232 2006 SE293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358233 2006 SK302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358234 2006 SO310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358235 2006 SR326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358236 2006 SV331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358237 2006 SN333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358238 2006 SD335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358239 2006 SO335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358240 2006 SK337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
358241 2006 SQ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
358242 2006 SU341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358243 2006 SO343 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
358244 2006 SJ362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358245 2006 SA366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358246 2006 SS381 22/09/2006 Apache Point A. C. Becker 990 m MPC · JPL
358247 2006 SD408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358248 2006 SF413 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358249 2006 TZ5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358250 2006 TU10 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358251 2006 TH21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358252 2006 TD24 12/10/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
358253 2006 TO28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358254 2006 TM33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358255 2006 TN33 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358256 2006 TX33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358257 2006 TW34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358258 2006 TL36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
358259 2006 TN40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358260 2006 TC45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358261 2006 TV45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358262 2006 TZ53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358263 2006 TX60 15/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
358264 2006 TO71 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
358265 2006 TR91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358266 2006 TU97 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358267 2006 TZ101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358268 2006 TW106 15/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
358269 2006 TL109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358270 2006 TZ110 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
358271 2006 TF120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 790 m MPC · JPL
358272 2006 TG121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
358273 2006 TR123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358274 2006 UD4 18/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
358275 2006 UY13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358276 2006 UX16 16/10/2006 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
358277 2006 UK21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358278 2006 UO31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358279 2006 UX33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358280 2006 UN38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358281 2006 UK40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358282 2006 UQ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358283 2006 UU41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358284 2006 US44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358285 2006 UC47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358286 2006 UD49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358287 2006 UE61 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358288 2006 UT65 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
358289 2006 UM71 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
358290 2006 US86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358291 2006 UZ87 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358292 2006 UW94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358293 2006 UE96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358294 2006 UP96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358295 2006 UG101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358296 2006 UF102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358297 2006 UA110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358298 2006 UT117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358299 2006 UK125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358300 2006 UL127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL