Danh sách tiểu hành tinh/359101–359200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359101 2009 AB46 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359102 2009 AN47 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
359103 Ottopiene 2009 BS 16/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,0 km MPC · JPL
359104 2009 BP4 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359105 2009 BD7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359106 2009 BJ7 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359107 2009 BY8 17/01/2009 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
359108 2009 BH23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359109 2009 BY23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359110 2009 BP27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359111 2009 BY28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359112 2009 BP30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359113 2009 BW31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359114 2009 BX38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359115 2009 BW43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
359116 2009 BX44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359117 2009 BK45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359118 2009 BP48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359119 2009 BD49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359120 2009 BH49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359121 2009 BP51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359122 2009 BE52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
359123 2009 BZ52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359124 2009 BC54 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359125 2009 BL64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359126 2009 BJ65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359127 2009 BS65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359128 2009 BY66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359129 2009 BU70 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359130 2009 BD72 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359131 2009 BL77 25/01/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
359132 2009 BN78 30/01/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
359133 2009 BR78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359134 2009 BB83 20/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359135 2009 BZ85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359136 2009 BD86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359137 2009 BM87 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
359138 2009 BR88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359139 2009 BS88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
359140 2009 BW91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359141 2009 BE92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359142 2009 BP94 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359143 2009 BK96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
359144 2009 BQ96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
359145 2009 BU103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359146 2009 BL105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359147 2009 BZ106 28/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
359148 2009 BV111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359149 2009 BB117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359150 2009 BO119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359151 2009 BU119 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
359152 2009 BU120 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
359153 2009 BF124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359154 2009 BG127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359155 2009 BQ129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359156 2009 BA130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
359157 2009 BK130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
359158 2009 BT137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359159 2009 BR138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359160 2009 BN141 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359161 2009 BF145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359162 2009 BD150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359163 2009 BN158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359164 2009 BS158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359165 2009 BM161 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359166 2009 BD168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 850 m MPC · JPL
359167 2009 BM173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359168 2009 BH185 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
359169 2009 CX3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 790 m MPC · JPL
359170 2009 CN5 13/02/2009 Črni Vrh Črni Vrh APO · 360 m MPC · JPL
359171 2009 CH12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359172 2009 CD14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359173 2009 CG17 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359174 2009 CK20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
359175 2009 CW20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359176 2009 CA22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359177 2009 CD23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359178 2009 CL30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
359179 2009 CN33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359180 2009 CL35 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359181 2009 CE37 04/02/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
359182 2009 CC38 14/02/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
359183 2009 CT40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359184 2009 CV41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
359185 2009 CK45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359186 2009 CX45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359187 2009 CN48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359188 2009 CQ56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359189 2009 CO58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359190 2009 CT63 14/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
359191 2009 CD65 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359192 2009 DZ4 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359193 2009 DV5 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359194 2009 DP11 21/02/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
359195 2009 DQ11 21/02/2009 Mayhill A. Lowe 790 m MPC · JPL
359196 2009 DV15 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359197 2009 DD20 16/02/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
359198 2009 DU33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359199 2009 DJ44 25/02/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
359200 2009 DK45 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL