Danh sách tiểu hành tinh/358101–358200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358101 2006 KO50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358102 2006 KF63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
358103 2006 KL81 13/02/2002 Apache Point SDSS 760 m MPC · JPL
358104 2006 KR86 26/05/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
358105 2006 KT90 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
358106 2006 KA97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358107 2006 KH106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358108 2006 KF115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358109 2006 KZ123 30/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
358110 2006 OF 16/07/2006 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
358111 2006 OV6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358112 2006 OH13 21/07/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
358113 2006 OP20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
358114 2006 PM4 12/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
358115 2006 PO11 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
358116 2006 PZ12 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
358117 2006 PC15 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
358118 2006 PX19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
358119 2006 PN20 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
358120 2006 PK25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
358121 2006 PD26 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
358122 2006 PQ29 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
358123 2006 PD36 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
358124 2006 PE41 14/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
358125 2006 QT20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
358126 2006 QB32 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
358127 2006 QS32 22/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
358128 2006 QM53 24/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
358129 2006 QJ54 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
358130 2006 QP83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358131 2006 QQ111 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
358132 2006 QC121 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
358133 2006 QN121 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358134 2006 QU126 16/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
358135 2006 QC131 20/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
358136 2006 QP133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
358137 2006 QV133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
358138 2006 QP142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
358139 2006 QZ145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358140 2006 QA148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358141 2006 QZ179 23/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
358142 2006 QK182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 980 m MPC · JPL
358143 2006 QZ183 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358144 2006 QH185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358145 2006 RU8 12/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
358146 2006 RA13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358147 2006 RB17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
358148 2006 RJ40 13/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
358149 2006 RO43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358150 2006 RS44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358151 2006 RE52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358152 2006 RH54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358153 2006 RN55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358154 2006 RT66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358155 2006 RF72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358156 2006 RT74 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358157 2006 RR75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358158 2006 RE80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358159 2006 RX85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358160 2006 RD86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358161 2006 RR90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358162 2006 RZ92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358163 2006 RY93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358164 2006 RN95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358165 2006 RX103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
358166 2006 RW112 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358167 2006 RK119 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
358168 2006 SS12 16/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
358169 2006 SD14 17/09/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
358170 2006 SH37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358171 2006 SO41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358172 2006 SL56 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358173 2006 SL57 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358174 2006 SR57 20/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
358175 2006 SD62 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
358176 2006 SA68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358177 2006 SY68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358178 2006 SQ69 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
358179 2006 SZ77 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,5 km MPC · JPL
358180 2006 ST78 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
358181 2006 SX80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358182 2006 SQ81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358183 2006 SE82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358184 2006 SU85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358185 2006 SF89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358186 2006 ST89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358187 2006 SR95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358188 2006 SN96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358189 2006 SU97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358190 2006 SA99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358191 2006 SE99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358192 2006 SJ103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358193 2006 SH104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358194 2006 ST104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358195 2006 SL109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358196 2006 SP112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358197 2006 SB114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358198 2006 SQ132 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
358199 2006 SO139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
358200 2006 SF148 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL