Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/358301–358400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358301 2006 US150 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358302 2006 UZ160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
358303 2006 UJ162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358304 2006 UW165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358305 2006 UC172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
358306 2006 UA183 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358307 2006 US185 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358308 2006 UO226 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
358309 2006 UK229 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358310 2006 UV240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358311 2006 UG255 20/10/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
358312 2006 UQ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358313 2006 UG268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358314 2006 UW268 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358315 2006 UR270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358316 2006 UY271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358317 2006 UX275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358318 2006 UY288 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358319 2006 UE290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358320 2006 UX329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358321 2006 UY345 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358322 2006 UX360 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358323 2006 UZ360 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
358324 2006 VT6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358325 2006 VL16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358326 2006 VH20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358327 2006 VA24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358328 2006 VB29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358329 2006 VQ45 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358330 2006 VK62 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358331 2006 VF65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358332 2006 VT65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358333 2006 VY67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358334 2006 VL74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
358335 2006 VH77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358336 2006 VQ79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358337 2006 VE81 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358338 2006 VQ91 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358339 2006 VM103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
358340 2006 VZ105 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358341 2006 VH112 13/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
358342 2006 VC115 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358343 2006 VR135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358344 2006 VZ143 15/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358345 2006 WZ6 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
358346 2006 WR19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358347 2006 WZ38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358348 2006 WQ48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358349 2006 WS61 17/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358350 2006 WE77 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358351 2006 WX92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358352 2006 WV103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358353 2006 WZ103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358354 2006 WX109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358355 2006 WO111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358356 2006 WF116 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358357 2006 WL123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358358 2006 WV143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358359 2006 WQ176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358360 2006 WM188 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358361 2006 WF193 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358362 2006 WX197 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358363 2006 WK199 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358364 2006 WL200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358365 2006 WL201 20/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
358366 2006 WW201 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358367 2006 XT8 09/12/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
358368 2006 XW9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358369 2006 XE15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358370 2006 XC19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358371 2006 XM20 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358372 2006 XN24 12/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358373 2006 XL27 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358374 2006 XS36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358375 2006 XE37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
358376 Gwyn 2006 XT67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,6 km MPC · JPL
358377 2006 XS69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358378 2006 XJ71 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358379 2006 XY71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
358380 2006 XZ72 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358381 2006 XJ73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358382 2006 YZ10 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358383 2006 YQ19 24/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
358384 2006 YT29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358385 2006 YK32 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358386 2006 YE36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358387 2006 YP38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358388 2006 YJ42 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
358389 2006 YT42 23/12/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
358390 2006 YT45 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358391 2006 YM51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358392 2007 AR7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358393 2007 AJ22 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358394 2007 AE24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358395 2007 AP25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
358396 2007 AK30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358397 2007 AO31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
358398 2007 BD6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
358399 2007 BE6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
358400 2007 BD22 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL