Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/357201–357300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357201 2002 GX5 12/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357202 2002 GG34 01/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357203 2002 GA38 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357204 2002 GE38 01/04/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
357205 2002 GB43 04/04/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
357206 2002 GW68 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
357207 2002 GZ71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
357208 2002 GJ103 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
357209 2002 GK112 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
357210 2002 GQ113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357211 2002 GU133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357212 2002 GV143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357213 2002 GX147 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
357214 2002 GC173 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
357215 2002 GH183 08/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
357216 2002 GD185 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357217 2002 GY186 08/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
357218 2002 GK190 24/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
357219 2002 GP190 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357220 2002 HP8 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357221 2002 HK10 17/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357222 2002 JY5 05/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
357223 2002 JV7 11/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
357224 2002 JN23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357225 2002 JV56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357226 2002 JJ60 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357227 2002 JC92 11/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357228 2002 JO92 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357229 2002 JF108 21/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
357230 2002 JO123 06/04/2002 Kvistaberg UDAS 3,9 km MPC · JPL
357231 2002 JE126 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357232 2002 JB127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
357233 2002 JQ150 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357234 2002 JA151 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357235 2002 KC1 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357236 2002 KX3 18/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
357237 2002 LV53 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
357238 2002 LZ56 10/06/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
357239 2002 LB61 07/06/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
357240 2002 LQ63 12/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357241 2002 MC6 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357242 2002 OG25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
357243 2002 OQ37 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
357244 2002 PQ9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357245 2002 PX17 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357246 2002 PG34 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
357247 2002 PC36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357248 2002 PE60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
357249 2002 PQ68 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357250 2002 PN122 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357251 2002 PR124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
357252 2002 PF143 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
357253 2002 PQ171 14/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
357254 2002 PN173 08/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357255 2002 PY177 15/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357256 2002 PN194 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357257 2002 PL197 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
357258 2002 QY23 28/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357259 2002 QX51 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
357260 2002 QE94 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357261 2002 QL111 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357262 2002 QN111 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
357263 2002 QB141 28/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
357264 2002 QQ144 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357265 2002 QM145 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
357266 2002 QT147 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357267 2002 QP152 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357268 2002 RU68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
357269 2002 RP85 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357270 2002 RH87 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357271 2002 RE137 12/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
357272 2002 RG147 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357273 2002 RM215 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
357274 2002 RA221 15/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357275 2002 RX261 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
357276 2002 RH279 12/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357277 2002 RA286 13/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
357278 2002 SY4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357279 2002 SG30 19/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
357280 2002 SE40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
357281 2002 SX62 16/09/2002 Palomar R. Matson 1,1 km MPC · JPL
357282 2002 SY66 29/09/2002 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
357283 2002 TM82 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
357284 2002 TK123 12/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357285 2002 TY131 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357286 2002 TA156 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357287 2002 TF172 04/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
357288 2002 TZ174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357289 2002 TE221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
357290 2002 TZ324 05/09/2002 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
357291 2002 TN327 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
357292 2002 UF35 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357293 2002 UR62 13/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357294 2002 UK74 30/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357295 2002 VE2 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
357296 2002 VX20 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357297 2002 VT57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
357298 2002 VD74 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357299 2002 VJ75 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
357300 2002 VK143 13/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL