Danh sách tiểu hành tinh/358001–358100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358001 2006 DD69 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358002 2006 DW69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
358003 2006 DX72 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358004 2006 DR73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358005 2006 DT78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
358006 2006 DZ80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358007 2006 DM92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
358008 2006 DG97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
358009 2006 DG107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358010 2006 DW107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
358011 2006 DW115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358012 2006 DO128 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358013 2006 DR137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
358014 2006 DC144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
358015 2006 DD155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
358016 2006 DV164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
358017 2006 DP171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
358018 2006 DH174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
358019 2006 DE176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358020 2006 DC185 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358021 2006 DX191 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358022 2006 DR207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358023 2006 DL211 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358024 2006 EZ4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
358025 2006 EH58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358026 2006 EU62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
358027 2006 ED67 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358028 2006 FX7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358029 2006 FV9 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358030 2006 FU12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
358031 2006 FJ13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
358032 2006 FB18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
358033 2006 FD25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358034 2006 FA28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358035 2006 FS34 24/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358036 2006 FF37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
358037 2006 FU52 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358038 2006 GL6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358039 2006 GA21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
358040 2006 GE21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358041 2006 GU22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
358042 2006 GZ24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358043 2006 GF29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358044 2006 GB30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
358045 2006 GL35 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358046 2006 GR35 07/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358047 2006 GM39 02/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
358048 2006 GB46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358049 2006 HZ12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358050 2006 HT17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358051 2006 HD19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358052 2006 HV19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
358053 2006 HL22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358054 2006 HR22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358055 2006 HO25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358056 2006 HA28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358057 2006 HQ32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358058 2006 HZ35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358059 2006 HE43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
358060 2006 HR49 25/04/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
358061 2006 HA63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358062 2006 HS66 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
358063 2006 HE67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358064 2006 HP70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
358065 2006 HH78 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
358066 2006 HV80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358067 2006 HO81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358068 2006 HY84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
358069 2006 HA89 08/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
358070 2006 HY98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358071 2006 HB105 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358072 2006 HF107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
358073 2006 HJ107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358074 2006 HD112 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358075 2006 JR3 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358076 2006 JA4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
358077 2006 JM5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358078 2006 JQ7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358079 2006 JE10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358080 2006 JW11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358081 2006 JG16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
358082 2006 JG18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
358083 2006 JW19 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358084 2006 JD26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
358085 2006 JG26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
358086 2006 JT29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358087 2006 JA30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358088 2006 JX31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358089 2006 JE44 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
358090 2006 JD50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358091 2006 JH59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
358092 2006 JF80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358093 2006 KQ3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358094 2006 KU3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358095 2006 KG9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
358096 2006 KN19 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
358097 2006 KQ20 21/05/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358098 2006 KL25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358099 2006 KH40 18/05/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
358100 2006 KD42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL