Danh sách tiểu hành tinh/357101–357200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357101 2001 TK156 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
357102 2001 TR171 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
357103 2001 TP208 11/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
357104 2001 TX213 13/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
357105 2001 TS224 14/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357106 2001 TW257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
357107 2001 UG8 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357108 2001 UQ77 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357109 2001 UN86 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357110 2001 UE99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357111 2001 UK129 20/10/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
357112 2001 VB9 09/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357113 2001 VY22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357114 2001 VA85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357115 2001 VT109 26/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
357116 Attivissimo 2001 WH 16/11/2001 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,7 km MPC · JPL
357117 2001 WG23 27/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357118 2001 WU60 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357119 2001 WC73 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357120 2001 WU99 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
357121 2001 XK4 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357122 2001 XM95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357123 2001 XR216 14/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
357124 2001 XM236 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357125 2001 XL244 15/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357126 2001 XR246 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357127 2001 XM248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
357128 2001 XP262 13/12/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
357129 2001 XU266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 980 m MPC · JPL
357130 2001 YL66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
357131 2001 YC152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
357132 2002 AQ21 09/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
357133 2002 AU103 17/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
357134 2002 AD105 09/01/2002 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
357135 2002 AJ120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
357136 2002 AC130 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
357137 2002 AP133 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
357138 2002 AU145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
357139 2002 AP149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357140 2002 AH162 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
357141 2002 AP179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357142 2002 AE193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357143 2002 AV203 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
357144 2002 AF209 08/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
357145 2002 AR209 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357146 2002 BU12 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357147 2002 CS 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 750 m MPC · JPL
357148 2002 CZ 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 940 m MPC · JPL
357149 2002 CB3 03/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
357150 2002 CW6 01/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357151 2002 CG9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357152 2002 CO15 08/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
357153 2002 CO23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357154 2002 CZ29 03/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
357155 2002 CE31 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357156 2002 CR53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
357157 2002 CM85 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357158 2002 CR98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357159 2002 CA111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
357160 2002 CY127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357161 2002 CO160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
357162 2002 CP200 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357163 2002 CA202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
357164 2002 CW202 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357165 2002 CK250 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
357166 2002 CV255 22/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357167 2002 CC265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357168 2002 CJ267 07/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
357169 2002 CG288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357170 2002 CT309 06/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
357171 2002 CP311 11/02/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
357172 2002 DK3 22/02/2002 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
357173 2002 DW16 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
357174 2002 ES9 12/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
357175 2002 EC17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
357176 2002 EC23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
357177 2002 EQ34 11/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357178 2002 EV59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
357179 2002 ED70 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357180 2002 EY77 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357181 2002 EK95 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357182 2002 EX97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357183 2002 ET102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
357184 2002 EK104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
357185 2002 ET109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357186 2002 EZ111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357187 2002 EO112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
357188 2002 EW116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357189 2002 ER142 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
357190 2002 ET150 15/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
357191 2002 EK155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
357192 2002 EE163 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
357193 2002 FM13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
357194 2002 FU22 19/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
357195 2002 FM32 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357196 2002 FN32 20/03/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
357197 2002 FD35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357198 2002 FV40 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357199 2002 FZ40 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
357200 2002 GU5 12/04/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL