Danh sách tiểu hành tinh/356101–356200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356101 2009 ER27 05/03/2009 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
356102 2009 EK30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356103 2009 EV30 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356104 2009 FC4 18/03/2009 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
356105 2009 FT7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356106 2009 FW8 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356107 2009 FC11 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356108 2009 FU14 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356109 2009 FT17 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356110 2009 FS19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 890 m MPC · JPL
356111 2009 FE20 17/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
356112 2009 FY21 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356113 2009 FQ22 19/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356114 2009 FP23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
356115 2009 FO27 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356116 2009 FJ28 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
356117 2009 FR28 18/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356118 2009 FL29 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356119 2009 FW30 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
356120 2009 FX31 25/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356121 2009 FM32 21/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356122 2009 FS35 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356123 2009 FR37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356124 2009 FD39 22/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356125 2009 FE42 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356126 2009 FR42 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356127 2009 FZ45 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356128 2009 FN46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356129 2009 FM47 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356130 2009 FV47 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356131 2009 FM55 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356132 2009 FS55 26/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
356133 2009 FE56 19/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356134 2009 FS58 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356135 2009 FL59 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356136 2009 FC60 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356137 2009 FQ60 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
356138 2009 FX63 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356139 2009 FD66 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356140 2009 FF66 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356141 2009 FR69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356142 2009 FX70 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356143 2009 FR72 18/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356144 2009 FK73 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356145 2009 FD75 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356146 2009 GV1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
356147 2009 GW3 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
356148 2009 GT5 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356149 2009 HA3 16/04/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356150 2009 HH4 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356151 2009 HW4 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356152 2009 HO11 18/04/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356153 2009 HD12 16/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 950 m MPC · JPL
356154 2009 HO12 18/04/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
356155 2009 HZ12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356156 2009 HV13 21/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
356157 2009 HU20 20/04/2009 Tzec Maun F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
356158 2009 HA29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356159 2009 HC29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356160 2009 HH30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356161 2009 HE35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356162 2009 HU36 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
356163 2009 HH37 17/04/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
356164 2009 HL42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356165 2009 HU45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
356166 2009 HN47 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356167 2009 HO48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356168 2009 HR56 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356169 2009 HT59 20/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356170 2009 HH70 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356171 2009 HS73 18/04/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
356172 2009 HC74 20/04/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356173 2009 HQ74 25/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
356174 2009 HH75 28/04/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
356175 2009 HK76 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356176 2009 HH83 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356177 2009 HF84 27/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
356178 2009 HR85 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356179 2009 HS95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356180 2009 HM96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356181 2009 HS96 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356182 2009 HC100 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356183 2009 HU101 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356184 2009 HO105 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356185 2009 JE8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356186 2009 JX9 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356187 2009 JE12 15/05/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
356188 2009 JF17 06/05/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
356189 2009 KE7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,5 km MPC · JPL
356190 2009 KV12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356191 2009 KO22 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356192 2009 KE36 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
356193 2009 LG2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356194 2009 LA5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356195 2009 MD10 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356196 2009 OX 18/07/2009 Hibiscus N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
356197 2009 OB1 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
356198 2009 OJ6 23/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
356199 2009 OO24 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356200 2009 OO25 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL