Danh sách tiểu hành tinh/35601–35700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
35601 1998 HJ122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35602 1998 HC124 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
35603 1998 HP124 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35604 1998 HZ124 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35605 1998 HU125 23/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35606 1998 HG126 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35607 1998 HJ127 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35608 1998 HX127 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35609 1998 HC132 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
35610 1998 HW133 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
35611 1998 HU136 20/04/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
35612 1998 HR137 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
35613 1998 HS147 23/04/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
35614 1998 HB148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
35615 1998 HE148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
35616 1998 HN148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
35617 1998 HY148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
35618 Tartu 1998 HC149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
35619 1998 HT149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
35620 1998 JZ 01/05/1998 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
35621 1998 JD4 15/05/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 4,8 km MPC · JPL
35622 1998 JF4 05/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 7,1 km MPC · JPL
35623 1998 KF7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
35624 1998 KR7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
35625 1998 KK8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
35626 1998 KD9 27/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
35627 1998 KW9 24/05/1998 Xinglong SCAP 15 km MPC · JPL
35628 1998 KQ13 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35629 1998 KK21 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
35630 1998 KQ23 22/05/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
35631 1998 KL24 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
35632 1998 KA26 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35633 1998 KM28 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35634 1998 KS32 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
35635 1998 KV33 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35636 1998 KO34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
35637 1998 KV34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35638 1998 KU37 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35639 1998 KY49 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35640 1998 KN51 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35641 1998 KT51 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
35642 1998 KF53 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35643 1998 KN55 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35644 1998 KW59 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
35645 1998 KU60 23/05/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
35646 Estela 1998 KO66 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
35647 1998 KA67 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
35648 1998 KR68 29/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
35649 1998 ML4 23/06/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
35650 1998 MD11 19/06/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
35651 1998 MS29 24/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
35652 1998 MT29 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
35653 1998 MF30 24/06/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
35654 1998 MR33 24/06/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
35655 1998 OJ6 24/07/1998 Caussols ODAS 7,9 km MPC · JPL
35656 1998 OZ12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 19 km MPC · JPL
35657 1998 QE5 22/08/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
35658 1998 QV9 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35659 1998 QU10 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35660 1998 QS38 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
35661 1998 QV39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
35662 1998 QW40 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
35663 1998 QT50 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
35664 1998 QC64 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
35665 1998 RF18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
35666 1998 RZ47 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
35667 1998 RN72 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
35668 1998 RB76 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
35669 1998 SO12 22/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,1 km MPC · JPL
35670 1998 SU27 24/09/1998 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
35671 1998 SN165 23/09/1998 Steward Observatory A. Gleason 352 km MPC · JPL
35672 1998 UZ14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
35673 1998 VQ15 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
35674 1998 VC32 14/11/ 1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
35675 1998 XK17 15/12/1998 Bédoin P. Antonini 2,1 km MPC · JPL
35676 1998 XA30 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
35677 1998 XE95 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
35678 1998 XW96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 6,3 km MPC · JPL
35679 1998 YK3 17/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
35680 1999 AS21 15/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
35681 1999 BC2 16/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,0 km MPC · JPL
35682 1999 BP2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
35683 1999 BK5 21/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
35684 1999 BO5 16/01/1999 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
35685 1999 BT11 21/01/1999 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
35686 1999 BW18 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35687 1999 CP8 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
35688 1999 CD10 15/02/1999 High Point D. K. Chesney 6,5 km MPC · JPL
35689 1999 CD12 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35690 1999 CT21 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
35691 1999 CE26 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
35692 1999 CV32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
35693 1999 CQ48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35694 1999 CP54 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
35695 1999 CE57 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
35696 1999 CE97 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
35697 1999 CG104 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
35698 1999 CJ118 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
35699 1999 CO118 13/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
35700 1999 DL2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL