Danh sách tiểu hành tinh/356901–357000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356901 2011 YJ55 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356902 2011 YF56 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
356903 2011 YH71 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356904 2011 YT71 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356905 2011 YC75 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
356906 2011 YE75 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356907 2011 YW76 25/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356908 2012 AE4 25/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356909 2012 AP14 22/04/2004 Apache Point SDSS 15 km MPC · JPL
356910 2012 AA17 08/02/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
356911 2012 BQ5 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356912 2012 BW36 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356913 2012 BQ50 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
356914 2012 BJ57 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356915 2012 BG61 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356916 2012 BH61 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 8,8 km MPC · JPL
356917 2012 BX105 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356918 2012 BF119 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356919 2012 BL126 04/10/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
356920 2012 BC139 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356921 2012 CL 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
356922 2012 CP5 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356923 2012 CP51 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
356924 2012 CJ54 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
356925 2012 QP37 29/06/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356926 2012 RM13 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356927 2012 RV22 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356928 2012 RG31 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
356929 2012 RC36 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356930 2012 SG13 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
356931 2012 SM13 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356932 2012 SE30 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
356933 2012 SX58 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
356934 2012 TB15 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
356935 2012 TV56 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
356936 2012 TP90 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
356937 2012 TO150 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
356938 2012 TT150 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356939 2012 TQ187 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356940 2012 TX199 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356941 2012 TA234 22/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
356942 2012 TO286 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356943 2012 TB302 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
356944 2012 TS315 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
356945 2012 UN31 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356946 2012 UW69 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356947 2012 UO74 01/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
356948 2012 VE5 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
356949 2012 VU19 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356950 2012 VF75 07/02/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
356951 2012 VS101 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
356952 2012 WK9 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356953 2012 WV10 16/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356954 2012 WF23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356955 2012 WT26 22/07/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
356956 2012 WO27 19/09/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
356957 2012 XP11 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356958 2012 XA25 28/09/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
356959 2012 XT42 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356960 2012 XC47 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
356961 2012 XM56 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356962 2012 XG120 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356963 2012 XM120 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
356964 2012 XK133 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356965 2012 XJ136 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356966 2012 XM136 14/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356967 2012 XO136 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
356968 2012 XP144 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
356969 2012 XL151 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356970 1981 EG32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
356971 1991 TK2 10/10/1991 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
356972 1993 QH 16/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
356973 1994 CM7 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356974 1994 SG6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356975 Aspriliopacelli 1994 TX1 09/10/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 6,3 km MPC · JPL
356976 1995 DU6 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356977 1995 SC63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
356978 1995 SM64 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356979 1995 TR11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
356980 1996 AH7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356981 1996 RS8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
356982 1996 RG24 07/09/1996 Nanyo T. Okuni 1,1 km MPC · JPL
356983 1997 EP26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356984 1997 GA2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356985 1997 SA 16/09/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 1,2 km MPC · JPL
356986 1997 SA4 26/09/1997 Ondřejov P. Pravec 1,2 km MPC · JPL
356987 1997 UJ6 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356988 1998 BC31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356989 1998 FN6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356990 1998 KS10 22/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356991 1998 QA1 19/08/1998 Socorro LINEAR APO · 590 m MPC · JPL
356992 1998 QH29 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
356993 1998 RY13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356994 1998 RW56 14/09/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
356995 1998 ST31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356996 1998 SZ33 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
356997 1998 SY94 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356998 1998 SD163 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
356999 1998 TV18 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
357000 1998 UO 17/10/1998 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also