Danh sách tiểu hành tinh/356801–356900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356801 2011 UG331 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356802 2011 UK335 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356803 2011 UH336 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
356804 2011 UZ337 05/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356805 2011 UF339 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356806 2011 UO343 09/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356807 2011 UV343 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
356808 2011 UA344 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356809 2011 UH358 10/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356810 2011 US359 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356811 2011 UD362 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356812 2011 UE369 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356813 2011 US369 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356814 2011 UU371 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356815 2011 UT379 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356816 2011 UN381 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356817 2011 UJ383 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356818 2011 UT383 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356819 2011 UC389 07/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
356820 2011 UQ389 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356821 2011 UZ389 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
356822 2011 UD391 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356823 2011 UM391 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356824 2011 UN391 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356825 2011 UT391 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356826 2011 UQ398 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356827 2011 UY401 23/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
356828 2011 UA402 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356829 2011 UF404 29/07/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
356830 2011 UV404 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
356831 2011 US407 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356832 2011 UA408 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356833 2011 VL 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
356834 2011 VZ 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
356835 2011 VJ1 04/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
356836 2011 VU1 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356837 2011 VV6 05/07/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356838 2011 VZ7 26/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
356839 2011 VB14 23/07/2001 Fort Davis J. G. Ries 2,5 km MPC · JPL
356840 2011 VL15 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356841 2011 VM22 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356842 2011 VP22 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356843 2011 WJ2 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356844 2011 WE3 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356845 2011 WQ3 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356846 2011 WD6 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356847 2011 WC7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356848 2011 WE8 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356849 2011 WM9 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356850 2011 WM14 08/06/2005 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
356851 2011 WT24 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
356852 2011 WY24 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356853 2011 WR27 12/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
356854 2011 WT27 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356855 2011 WG31 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356856 2011 WL33 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356857 2011 WL44 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
356858 2011 WU46 26/09/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
356859 2011 WF54 26/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
356860 2011 WV55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356861 2011 WD61 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356862 2011 WP61 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356863 Maathai 2011 WZ61 25/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356864 2011 WW64 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
356865 2011 WZ70 17/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356866 2011 WU72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356867 2011 WU77 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356868 2011 WJ79 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
356869 2011 WT81 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356870 2011 WH84 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356871 2011 WH88 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356872 2011 WX106 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356873 2011 WZ113 11/03/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
356874 2011 WA114 26/12/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
356875 2011 WL114 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
356876 2011 WM117 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
356877 2011 WN119 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
356878 2011 WC125 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356879 2011 WJ126 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
356880 2011 WU127 23/03/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
356881 2011 WG129 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356882 2011 WJ132 05/04/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
356883 2011 WW132 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356884 2011 WH134 12/11/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356885 2011 WL138 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356886 2011 WE146 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
356887 2011 WF148 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356888 2011 WV150 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
356889 2011 WE152 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356890 2011 WP153 11/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
356891 2011 XN 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356892 2011 XT 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
356893 2011 XL3 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356894 2011 YN15 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356895 2011 YO16 12/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
356896 2011 YX20 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356897 2011 YQ28 24/11/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
356898 2011 YT29 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
356899 2011 YL42 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356900 2011 YN43 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL