Danh sách tiểu hành tinh/357901–358000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357901 2005 VT40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357902 2005 VJ56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357903 2005 VP65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
357904 2005 VC67 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
357905 2005 VY69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
357906 2005 VZ85 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
357907 2005 VB94 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
357908 2005 VM110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
357909 2005 VZ116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357910 2005 VJ127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
357911 2005 VR131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
357912 2005 WY2 20/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
357913 2005 WQ4 20/11/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
357914 2005 WQ8 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
357915 2005 WH16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357916 2005 WB31 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
357917 2005 WD37 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357918 2005 WS41 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357919 2005 WU43 21/11/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
357920 2005 WQ44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
357921 2005 WV48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
357922 2005 WL69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357923 2005 WE75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
357924 2005 WF123 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
357925 2005 WZ129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
357926 2005 WN138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
357927 2005 WO143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
357928 2005 WX144 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357929 2005 WO146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
357930 2005 WT159 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
357931 2005 WV159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
357932 2005 WX210 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
357933 2005 XV46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
357934 2005 XR55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
357935 2005 XP111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 760 m MPC · JPL
357936 2005 YL5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357937 2005 YJ12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
357938 2005 YO22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357939 2005 YU36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357940 2005 YZ49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
357941 2005 YL51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
357942 2005 YO51 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
357943 2005 YJ53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357944 2005 YZ55 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357945 2005 YF59 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
357946 2005 YA61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
357947 2005 YX76 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
357948 2005 YD106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357949 2005 YZ135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357950 2005 YO165 30/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
357951 2005 YJ173 24/12/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
357952 2005 YT179 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
357953 2005 YG187 23/03/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
357954 2005 YG229 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
357955 2005 YP274 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357956 2006 AN11 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
357957 2006 AK37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
357958 2006 AD63 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
357959 2006 AC69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
357960 2006 BR2 20/01/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
357961 2006 BG7 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357962 2006 BE30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
357963 2006 BA33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
357964 2006 BK34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357965 2006 BC44 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357966 2006 BQ64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
357967 2006 BT67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
357968 2006 BV73 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357969 2006 BK79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357970 2006 BE96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357971 2006 BJ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357972 2006 BU110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
357973 2006 BW124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
357974 2006 BU149 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
357975 2006 BE151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357976 2006 BD158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357977 2006 BX168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
357978 2006 BL172 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357979 2006 BW184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
357980 2006 BR196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
357981 2006 BW227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
357982 2006 BK249 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
357983 2006 BU267 26/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357984 2006 CP13 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
357985 2006 CO38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
357986 2006 CM49 03/02/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
357987 2006 CK68 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
357988 2006 DT6 20/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
357989 2006 DZ13 22/02/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
357990 2006 DJ14 22/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
357991 2006 DQ28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357992 2006 DY28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
357993 2006 DT30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357994 2006 DC35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
357995 2006 DD36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
357996 2006 DG49 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
357997 2006 DL49 21/02/2006 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
357998 2006 DN54 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357999 2006 DL59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358000 2006 DF63 22/02/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also