Danh sách tiểu hành tinh/355901–356000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355901 2008 WN72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355902 2008 WO73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355903 2008 WS90 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
355904 2008 WY102 27/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
355905 2008 WA104 30/11/2008 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
355906 2008 WB113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
355907 2008 WQ120 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355908 2008 XE12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
355909 2008 XV20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
355910 2008 XQ33 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355911 2008 XM35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355912 2008 XF43 03/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
355913 2008 XW44 03/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355914 2008 XR48 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355915 2008 XQ49 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355916 2008 YL1 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
355917 2008 YT2 21/12/2008 Mayhill A. Lowe 940 m MPC · JPL
355918 2008 YF5 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355919 2008 YD13 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355920 2008 YQ13 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355921 2008 YC15 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355922 2008 YU20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355923 2008 YN25 24/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
355924 2008 YS29 29/12/2008 Tzec Maun F. Tozzi 1,0 km MPC · JPL
355925 2008 YA38 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 720 m MPC · JPL
355926 2008 YN42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
355927 2008 YN46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
355928 2008 YO47 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355929 2008 YP48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
355930 2008 YX48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355931 2008 YU49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355932 2008 YU51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
355933 2008 YC55 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
355934 2008 YT56 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355935 2008 YV58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355936 2008 YV70 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
355937 2008 YU71 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355938 2008 YJ74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
355939 2008 YJ78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355940 2008 YG79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
355941 2008 YG88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355942 2008 YM93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355943 2008 YQ99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355944 2008 YD103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355945 2008 YY104 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355946 2008 YU106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355947 2008 YW107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355948 2008 YX115 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355949 2008 YQ125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355950 2008 YZ125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355951 2008 YD126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
355952 2008 YW126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355953 2008 YO127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355954 2008 YW128 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
355955 2008 YQ141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355956 2008 YZ144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355957 2008 YB149 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355958 2008 YO149 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355959 2008 YO152 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355960 2008 YR153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
355961 2008 YP155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
355962 2008 YT155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
355963 2008 YR157 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
355964 2008 YO164 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355965 2008 YJ167 21/12/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
355966 2008 YP167 21/12/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355967 2008 YH172 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355968 2009 AF1 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355969 2009 AA5 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
355970 2009 AQ8 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355971 2009 AN13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355972 2009 AB17 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355973 2009 AR19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355974 2009 AD20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355975 2009 AH22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355976 2009 AM24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355977 2009 AG27 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355978 2009 AA28 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355979 2009 AH28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355980 2009 AA39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355981 2009 AF39 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
355982 2009 AW42 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355983 2009 AT43 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355984 2009 AM44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355985 2009 AV44 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355986 2009 AL47 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355987 2009 AC50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
355988 2009 AJ50 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355989 2009 BX4 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355990 2009 BG7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355991 2009 BX7 21/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
355992 2009 BW10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
355993 2009 BW11 20/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
355994 2009 BL14 29/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
355995 2009 BL17 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
355996 2009 BE25 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355997 2009 BQ26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355998 2009 BS50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355999 2009 BA51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
356000 2009 BO55 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also