Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/356401–356500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356401 2010 RR114 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356402 2010 RD128 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
356403 2010 RW162 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356404 2010 RQ169 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356405 2010 RG180 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
356406 2010 SG8 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356407 2010 SY17 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356408 2010 SC36 30/09/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
356409 2010 TM2 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356410 2010 TQ49 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356411 2010 TK70 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356412 2010 TN98 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,4 km MPC · JPL
356413 2010 TD100 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356414 2010 TK108 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356415 2010 TJ158 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356416 2010 TM173 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
356417 2010 UG31 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356418 2010 UT48 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356419 2010 UL76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356420 2010 UU106 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
356421 2010 VC13 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 14 km MPC · JPL
356422 2010 VO24 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356423 2010 VG61 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356424 2010 VP109 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356425 2010 VS119 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356426 2010 VB122 13/02/2002 Apache Point SDSS 7,5 km MPC · JPL
356427 2010 VJ122 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356428 2010 VH153 07/11/2010 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
356429 2010 VB176 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356430 2010 VM178 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356431 2010 VN179 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356432 2010 VW192 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356433 2010 VW202 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356434 2010 VO204 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356435 2010 WP3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
356436 2010 WA5 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356437 2010 WK11 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356438 2010 WJ21 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356439 2010 WH46 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356440 2010 WV68 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356441 2010 XX7 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356442 2010 XR24 30/11/2000 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
356443 2010 XR32 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356444 2010 XK35 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356445 2010 XD45 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356446 2010 XD74 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
356447 2010 XW75 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356448 2010 XU78 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356449 2010 XO79 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
356450 2010 XF85 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 13 km MPC · JPL
356451 2011 GP27 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356452 2011 LK13 22/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356453 2011 LT26 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356454 2011 NM 12/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
356455 2011 OE4 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
356456 2011 OT16 08/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
356457 2011 OA17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356458 2011 OL18 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356459 2011 PU13 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356460 2011 QC1 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356461 2011 QK2 24/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
356462 2011 QY8 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
356463 2011 QU22 06/08/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,2 km MPC · JPL
356464 2011 QF25 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356465 2011 QB34 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
356466 2011 QG37 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356467 2011 QT38 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356468 2011 QM40 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
356469 2011 QZ40 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356470 2011 QU46 13/01/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,2 km MPC · JPL
356471 2011 QU59 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
356472 2011 QT61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356473 2011 QO62 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356474 2011 QG63 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356475 2011 QE64 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356476 2011 QL67 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356477 2011 QZ67 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356478 2011 QT72 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
356479 2011 QQ76 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356480 2011 QT91 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356481 2011 QG96 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356482 2011 RT1 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356483 2011 RB2 16/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
356484 2011 RL9 22/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356485 2011 RQ9 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
356486 2011 RW11 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
356487 2011 RJ16 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356488 2011 RQ18 11/03/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
356489 2011 RS19 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356490 2011 RU19 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
356491 2011 SB1 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356492 2011 SF1 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356493 2011 SY10 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
356494 2011 SA13 01/10/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356495 2011 SE22 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
356496 2011 SW23 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
356497 2011 SL27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356498 2011 SE28 25/10/2008 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
356499 2011 SV28 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356500 2011 SO31 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL