Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/356301–356400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356301 2010 GH27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356302 2010 GB28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356303 2010 GL72 13/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356304 2010 GH100 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356305 2010 GS109 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356306 2010 GQ116 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
356307 2010 GO124 12/11/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
356308 2010 GW144 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
356309 2010 GD158 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356310 2010 GD161 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
356311 2010 GF161 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356312 2010 HY54 25/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
356313 2010 HB73 27/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356314 2010 HR77 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356315 2010 HY78 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356316 2010 HV79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356317 2010 HW103 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356318 2010 HT104 20/04/2010 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
356319 2010 HW105 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356320 2010 JK8 01/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
356321 2010 JZ37 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356322 2010 JD45 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356323 2010 JJ45 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356324 2010 JZ58 07/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
356325 2010 JK64 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356326 2010 JG72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356327 2010 JV73 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
356328 2010 JL75 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356329 2010 JM75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
356330 2010 JU94 10/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356331 2010 JU99 11/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
356332 2010 JV131 13/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
356333 2010 JS147 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356334 2010 JV151 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
356335 2010 JZ172 21/03/1999 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
356336 2010 KK38 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356337 2010 KA62 22/05/2010 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
356338 2010 KO77 25/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
356339 2010 KT96 28/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356340 2010 KS102 28/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356341 2010 KL111 30/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
356342 2010 KX117 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356343 2010 KP122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
356344 2010 KN125 31/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356345 2010 LU2 01/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
356346 2010 LN4 01/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
356347 2010 LF31 23/10/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
356348 2010 LP34 03/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356349 2010 LG60 09/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356350 2010 LX61 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356351 2010 LO63 03/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356352 2010 LV68 09/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
356353 2010 LJ88 12/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
356354 2010 LV90 12/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
356355 2010 LW101 13/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
356356 2010 LZ102 13/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356357 2010 LO103 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356358 2010 LJ119 14/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356359 2010 LZ121 14/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
356360 2010 LF125 15/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356361 2010 LO128 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
356362 2010 LZ129 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
356363 2010 ME18 17/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
356364 2010 MD58 24/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
356365 2010 MP63 24/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
356366 2010 MB68 25/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
356367 2010 MQ79 26/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
356368 2010 MR84 27/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
356369 2010 MU89 27/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
356370 2010 MJ90 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
356371 2010 MC99 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
356372 2010 NR4 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356373 2010 NF5 06/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356374 2010 NR5 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356375 2010 NB32 07/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
356376 2010 NW78 15/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
356377 2010 NZ81 28/08/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
356378 2010 NX113 13/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356379 2010 OW4 16/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
356380 2010 OP19 17/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
356381 2010 OL20 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
356382 2010 ON28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356383 2010 OY39 21/02/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
356384 2010 OX40 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
356385 2010 OJ49 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
356386 2010 OK49 24/06/2004 Mauna Kea K. J. Meech 3,2 km MPC · JPL
356387 2010 OF100 20/07/2010 Modra Modra Obs. 940 m MPC · JPL
356388 2010 PX22 25/07/2003 Wise D. Polishook 5,2 km MPC · JPL
356389 2010 PW33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
356390 2010 PB58 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356391 2010 PF59 19/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
356392 2010 PX79 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356393 2010 PC81 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
356394 2010 QD2 21/08/2010 WISE WISE APO 1,2 km MPC · JPL
356395 2010 RH12 31/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
356396 2010 RM48 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
356397 2010 RL78 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
356398 2010 RO97 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
356399 2010 RY99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
356400 2010 RU111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL