Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/356501–356600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356501 2011 SE35 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356502 2011 SS36 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356503 2011 SH38 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356504 2011 SA39 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356505 2011 SZ39 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356506 2011 SP42 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356507 2011 SM48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
356508 2011 SA49 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
356509 2011 SM51 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356510 2011 SO52 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356511 2011 SM56 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
356512 2011 ST60 07/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
356513 2011 SE68 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356514 2011 SC71 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356515 2011 SJ71 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
356516 2011 ST83 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356517 2011 SX84 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356518 2011 SY84 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356519 2011 SC87 03/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
356520 2011 SV87 26/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
356521 2011 SV89 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356522 2011 SH90 20/03/1999 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
356523 2011 SQ90 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356524 2011 SK91 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356525 2011 SE92 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356526 2011 SR102 07/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
356527 2011 SH104 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
356528 2011 SZ104 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
356529 2011 SA107 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
356530 2011 SX111 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356531 2011 SJ112 21/07/2007 Lulin Lulin Obs. 1,0 km MPC · JPL
356532 2011 SD115 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356533 2011 SP125 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356534 2011 SR131 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356535 2011 SS132 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356536 2011 SH134 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356537 2011 SS134 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356538 2011 SZ147 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356539 2011 SM152 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356540 2011 SO158 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
356541 2011 SL165 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356542 2011 SO165 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
356543 2011 SZ166 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
356544 2011 SV174 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356545 2011 SZ174 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
356546 2011 SV176 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356547 2011 SM178 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
356548 2011 ST178 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356549 2011 SC179 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
356550 2011 ST182 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356551 2011 SB186 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356552 2011 SZ188 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
356553 2011 SW189 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356554 2011 SP190 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356555 2011 SC194 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356556 2011 SE194 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356557 2011 SJ194 05/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
356558 2011 SR201 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356559 2011 SE204 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
356560 2011 SK204 24/08/2000 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
356561 2011 SR204 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
356562 2011 SA205 02/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356563 2011 SW206 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
356564 2011 SX207 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356565 2011 SG208 23/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
356566 2011 SR209 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356567 2011 SW218 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
356568 2011 SC219 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
356569 2011 SN223 20/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356570 2011 SK224 22/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356571 2011 SV233 11/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356572 2011 SE234 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
356573 2011 SU244 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
356574 2011 SJ245 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356575 2011 SL245 07/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
356576 2011 SJ246 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
356577 2011 SB248 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356578 2011 SY249 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356579 2011 SL251 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
356580 2011 SO252 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356581 2011 SE255 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
356582 2011 SN255 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356583 2011 SV256 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356584 2011 SF257 13/10/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
356585 2011 SZ257 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356586 2011 SS258 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356587 2011 ST258 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
356588 2011 SZ258 01/04/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
356589 2011 SA259 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
356590 2011 SZ271 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356591 2011 SB272 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356592 2011 SN274 27/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
356593 2011 SC276 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356594 2011 TA1 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
356595 2011 TE1 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
356596 2011 TJ1 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
356597 2011 TS1 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356598 2011 TQ2 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356599 2011 TZ2 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
356600 2011 TR7 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL