Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/357401–357500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
357401 2003 UE245 24/10/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
357402 2003 UD249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357403 2003 UG291 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357404 2003 UN341 19/10/2003 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
357405 2003 UM382 22/10/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
357406 2003 VB3 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
357407 2003 WN12 16/11/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
357408 2003 WD15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357409 2003 WN81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357410 2003 WK98 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
357411 2003 WU126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357412 2003 WN172 30/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
357413 2003 WF190 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
357414 2003 XE 01/12/2003 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
357415 2003 XA5 01/12/2003 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
357416 2003 XF10 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357417 2003 XH16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
357418 2003 XJ42 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
357419 2003 YC12 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357420 2003 YY20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357421 2003 YF29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357422 2003 YT54 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
357423 2003 YQ60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
357424 2003 YZ65 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
357425 2003 YD79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357426 2003 YS87 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357427 2003 YH121 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
357428 2003 YE123 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357429 2003 YW133 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357430 2003 YP135 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357431 2003 YP138 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
357432 2003 YG141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
357433 2003 YP144 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357434 2004 AJ6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
357435 2004 AU19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
357436 2004 BK40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
357437 2004 BN46 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357438 2004 BB76 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357439 2004 BL86 30/01/2004 Socorro LINEAR APO · 490 m MPC · JPL
357440 2004 BE89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357441 2004 BK98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357442 2004 BG115 30/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
357443 2004 BC135 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357444 2004 BS143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
357445 2004 CX16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357446 2004 CY39 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
357447 2004 CH59 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
357448 2004 CS59 10/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
357449 2004 CB61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357450 2004 CJ72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357451 2004 CD83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
357452 2004 CZ109 14/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
357453 2004 DK8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
357454 2004 DH17 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357455 2004 DJ36 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357456 2004 DP39 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357457 2004 EZ1 12/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
357458 2004 EL16 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
357459 2004 EP24 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
357460 2004 EA40 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357461 2004 ER48 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357462 2004 EQ64 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
357463 2004 EG69 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
357464 2004 EU83 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
357465 2004 ES90 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
357466 2004 EK91 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357467 2004 EX95 01/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357468 2004 EA96 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
357469 2004 FS41 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
357470 2004 FV42 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
357471 2004 FS53 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
357472 2004 FV58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
357473 2004 FF84 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
357474 2004 FB87 19/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
357475 2004 FT94 19/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
357476 2004 FB109 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
357477 2004 FB111 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
357478 2004 FH131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
357479 2004 GJ3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
357480 2004 GL40 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
357481 2004 GC46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
357482 2004 HR4 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357483 2004 HZ24 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
357484 2004 HO37 21/04/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
357485 2004 JA29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
357486 2004 JM31 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
357487 2004 JG39 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
357488 2004 JR47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
357489 2004 KH 16/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
357490 2004 KN9 19/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
357491 2004 LH9 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
357492 2004 NL7 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
357493 2004 NH29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
357494 2004 OY10 22/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
357495 2004 PG16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
357496 2004 PK30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
357497 2004 PP31 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
357498 2004 PK36 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
357499 2004 PM40 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
357500 2004 PT82 10/08/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL