Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/355401–355500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355401 2007 UX46 20/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355402 2007 UP52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355403 2007 UJ55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355404 2007 UJ61 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355405 2007 UC67 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355406 2007 UU76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355407 2007 UE78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355408 2007 UK78 30/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
355409 2007 UG87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355410 2007 UX87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355411 2007 UB94 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355412 2007 UR105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355413 2007 UE108 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355414 2007 UW114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355415 2007 UC116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355416 2007 UE116 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355417 2007 UB122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355418 2007 UV126 20/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
355419 2007 UF127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355420 2007 UJ127 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355421 2007 UC128 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355422 2007 UO138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355423 2007 VH2 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355424 2007 VR2 03/11/2007 Lumezzane G. P. Pizzetti, A. Soffiantini 1,2 km MPC · JPL
355425 2007 VM9 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
355426 2007 VP9 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355427 2007 VQ22 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
355428 2007 VQ25 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355429 2007 VC37 02/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355430 2007 VY40 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355431 2007 VS42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355432 2007 VQ45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355433 2007 VY56 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355434 2007 VR57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355435 2007 VD60 02/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355436 2007 VR62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355437 2007 VA63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355438 2007 VK65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355439 2007 VR66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355440 2007 VK67 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
355441 2007 VV72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355442 2007 VM80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355443 2007 VS86 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
355444 2007 VU98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355445 2007 VX110 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355446 2007 VZ127 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355447 2007 VH133 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355448 2007 VQ135 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355449 2007 VH148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355450 2007 VO153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355451 2007 VT154 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355452 2007 VM191 04/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355453 2007 VL207 11/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355454 2007 VJ209 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355455 2007 VC212 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355456 2007 VD221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355457 2007 VB228 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
355458 2007 VG228 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
355459 2007 VU230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355460 2007 VD234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355461 2007 VH235 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355462 2007 VB239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355463 2007 VB255 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
355464 2007 VK265 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355465 2007 VA274 20/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355466 2007 VS283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355467 2007 VZ297 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355468 2007 VE298 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355469 2007 VY301 02/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
355470 2007 VA303 03/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
355471 2007 VZ305 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
355472 2007 VF307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355473 2007 VR309 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355474 2007 VM311 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355475 2007 VU312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355476 2007 VG314 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355477 2007 VU318 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355478 2007 VZ320 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355479 2007 VG332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355480 2007 VJ332 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355481 2007 VD335 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355482 2007 WS5 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
355483 2007 WB27 13/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
355484 2007 WN27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355485 2007 WC28 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
355486 2007 WK34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355487 2007 WG40 18/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355488 2007 WZ58 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355489 2007 WK61 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
355490 2007 WV62 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355491 2007 XV2 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355492 2007 XP4 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355493 2007 XD15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
355494 2007 XN19 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
355495 2007 XP20 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
355496 2007 XB30 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
355497 2007 XQ31 15/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,3 km MPC · JPL
355498 2007 XW34 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
355499 2007 XL40 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
355500 2007 XD59 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL