Danh sách tiểu hành tinh/356201–356300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356201 2009 PF11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356202 2009 PH15 15/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
356203 2009 QX32 24/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
356204 2009 QJ52 16/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
356205 2009 QF65 16/01/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 12 km MPC · JPL
356206 2009 RN13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356207 2009 RT20 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356208 2009 RK25 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
356209 2009 RS31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356210 2009 RY31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356211 2009 RB63 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
356212 2009 RP64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356213 2009 RX64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356214 2009 RN73 14/02/2001 Cima Ekar ADAS 12 km MPC · JPL
356215 2009 SX40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356216 2009 SH69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356217 Clymene 2009 SA101 23/09/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 12 km MPC · JPL
356218 2009 SZ117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356219 2009 SJ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356220 2009 SM123 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356221 2009 SF178 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356222 2009 SF194 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
356223 2009 SH197 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356224 2009 SW199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356225 2009 SY208 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356226 2009 SF246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356227 2009 SE248 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356228 2009 SJ248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356229 2009 SW273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
356230 2009 SK277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
356231 2009 SS293 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356232 2009 SZ297 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
356233 2009 SG299 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356234 2009 SA300 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356235 2009 SJ317 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
356236 2009 ST323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356237 2009 SA328 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356238 2009 SY353 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356239 2009 SA354 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356240 2009 SB354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
356241 2009 SS354 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
356242 2009 SU354 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356243 2009 SE355 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356244 2009 SL357 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
356245 2009 TR15 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356246 2009 TE25 14/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
356247 2009 UP7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
356248 2009 UO12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
356249 2009 UT48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356250 2009 UB49 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
356251 2009 UZ50 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
356252 2009 UT53 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
356253 2009 UK77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
356254 2009 US78 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
356255 2009 UP120 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
356256 2009 UK130 20/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
356257 2009 UL140 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356258 2009 UN147 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
356259 2009 UV148 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
356260 2009 US153 21/10/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
356261 2009 VB3 08/11/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 18 km MPC · JPL
356262 2009 VL15 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
356263 2009 VO21 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
356264 2009 VE25 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356265 2009 VQ26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356266 2009 VY45 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
356267 2009 VS72 15/11/2009 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
356268 2009 WW2 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
356269 2009 WR18 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
356270 2009 WJ107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
356271 2009 WN113 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
356272 2009 WJ135 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
356273 2009 WL152 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
356274 2009 YC7 16/12/2009 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
356275 2010 AU92 08/01/2010 WISE WISE 14 km MPC · JPL
356276 2010 AJ107 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
356277 2010 BL5 04/01/2001 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
356278 2010 BG28 18/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
356279 2010 BD41 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
356280 2010 BK89 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 9,2 km MPC · JPL
356281 2010 CO107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356282 2010 CB170 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
356283 2010 CY217 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
356284 2010 CH242 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
356285 2010 DE 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 1,2 km MPC · JPL
356286 2010 DO26 20/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
356287 2010 DG43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
356288 2010 DP75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356289 2010 EU37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
356290 2010 EL70 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356291 2010 ET98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356292 2010 EJ123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356293 2010 EH125 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
356294 2010 EQ128 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356295 2010 EW137 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356296 2010 FQ13 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
356297 2010 FY20 06/09/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
356298 2010 FT47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,4 km MPC · JPL
356299 2010 FN88 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356300 2010 GF27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL