Danh sách tiểu hành tinh/355201–355300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355201 2006 XA45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355202 2006 XC52 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355203 2006 XM65 16/11/2006 Lulin Lulin Obs. 3,8 km MPC · JPL
355204 2006 XZ69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355205 2006 XF71 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355206 2006 YA8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355207 2006 YJ9 05/12/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355208 2006 YR13 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
355209 2006 YR15 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
355210 2006 YF33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355211 2006 YS34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355212 2006 YV38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
355213 2006 YH48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355214 2006 YK48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
355215 2006 YM52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
355216 2006 YH53 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
355217 2006 YF54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355218 2007 AN1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
355219 2007 AP21 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355220 2007 AF23 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
355221 2007 AW27 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355222 2007 BT4 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
355223 2007 BM6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
355224 2007 BO6 17/01/2007 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
355225 2007 BK15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
355226 2007 BX34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
355227 2007 BZ58 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
355228 2007 BT60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
355229 2007 BV60 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
355230 2007 BR62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355231 2007 BQ80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
355232 2007 BU80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
355233 2007 BN92 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,5 km MPC · JPL
355234 2007 BA100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
355235 2007 CT6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355236 2007 CW27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355237 2007 CY28 06/02/2007 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
355238 2007 CS32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
355239 2007 CL55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
355240 2007 DA2 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
355241 2007 DJ2 16/02/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
355242 2007 DG11 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
355243 2007 DK41 20/02/2007 Lulin Observatory LUSS 4,4 km MPC · JPL
355244 2007 DD54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
355245 2007 EA107 04/05/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355246 2007 EO168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355247 2007 EH193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
355248 2007 GB38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
355249 2007 GE58 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355250 2007 HX24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355251 2007 HV50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
355252 2007 HU56 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
355253 2007 HL85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355254 2007 JB26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355255 2007 JE45 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355256 2007 KN4 20/05/2007 Catalina CSS AMO 1,6 km MPC · JPL
355257 2007 KM8 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355258 2007 LY4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
355259 2007 NT2 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
355260 2007 OO3 17/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 920 m MPC · JPL
355261 2007 OY4 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355262 2007 OC7 24/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
355263 2007 PZ6 04/08/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
355264 2007 PE16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355265 2007 PH16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355266 2007 PM19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355267 2007 PK24 12/08/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
355268 2007 PK37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355269 2007 PH47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
355270 2007 PQ47 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355271 2007 PA48 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355272 2007 QD9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355273 2007 QX16 16/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
355274 2007 QZ17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355275 2007 RP4 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
355276 Leclair 2007 RF17 12/09/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 940 m MPC · JPL
355277 2007 RN18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
355278 2007 RS32 05/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
355279 2007 RM33 05/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
355280 2007 RQ41 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
355281 2007 RT42 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355282 2007 RV70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355283 2007 RR80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
355284 2007 RB85 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355285 2007 RW92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
355286 2007 RN99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
355287 2007 RS101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
355288 2007 RG141 13/09/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
355289 2007 RV145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355290 2007 RB154 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355291 2007 RT155 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355292 2007 RA158 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
355293 2007 RH160 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355294 2007 RS161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355295 2007 RV177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355296 2007 RV179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355297 2007 RM185 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
355298 2007 RV195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355299 2007 RH200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355300 2007 RK201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL