Danh sách tiểu hành tinh/356001–356100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
356001 2009 BO57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
356002 2009 BA62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356003 2009 BM64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356004 2009 BP70 25/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356005 2009 BK72 28/01/2009 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
356006 2009 BR75 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 720 m MPC · JPL
356007 2009 BH76 26/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
356008 2009 BL79 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
356009 2009 BD95 26/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356010 2009 BX101 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
356011 2009 BZ103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356012 2009 BQ107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
356013 2009 BC108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356014 2009 BO110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
356015 2009 BF111 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
356016 2009 BM111 28/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
356017 2009 BS112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
356018 2009 BZ112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356019 2009 BX116 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356020 2009 BY122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
356021 2009 BL134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356022 2009 BS136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356023 2009 BH140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356024 2009 BG145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356025 2009 BF147 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
356026 2009 BE150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
356027 2009 BY150 28/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
356028 2009 BK157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
356029 2009 BA158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356030 2009 BF162 29/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
356031 2009 BL163 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356032 2009 BO163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356033 2009 BW165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
356034 2009 BE177 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356035 2009 BT182 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
356036 2009 BV185 20/01/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
356037 2009 BM186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
356038 2009 BY187 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
356039 2009 BX188 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
356040 2009 BP189 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
356041 2009 CV14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
356042 2009 CR18 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356043 2009 CT29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356044 2009 CZ38 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
356045 2009 CS40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
356046 2009 CL47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356047 2009 CW51 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
356048 2009 CM57 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
356049 2009 CY57 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
356050 2009 CM62 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
356051 2009 CW62 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
356052 2009 DC5 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
356053 2009 DQ5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 900 m MPC · JPL
356054 2009 DS5 20/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,1 km MPC · JPL
356055 2009 DX9 01/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
356056 2009 DE13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
356057 2009 DS25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356058 2009 DK27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
356059 2009 DB34 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
356060 2009 DD35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356061 2009 DV38 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
356062 2009 DV41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
356063 2009 DF50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356064 2009 DS50 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
356065 2009 DP51 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
356066 2009 DJ61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356067 2009 DH62 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356068 2009 DD64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356069 2009 DE70 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
356070 2009 DD75 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356071 2009 DO77 23/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
356072 2009 DC78 25/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
356073 2009 DZ81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356074 2009 DD85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356075 2009 DV92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
356076 2009 DD97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
356077 2009 DP97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
356078 2009 DM99 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356079 2009 DF100 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356080 2009 DE103 20/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
356081 2009 DV105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
356082 2009 DJ111 01/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
356083 2009 DJ113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356084 2009 DP117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
356085 2009 DK120 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
356086 2009 DG128 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356087 2009 DY131 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
356088 2009 DL133 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
356089 2009 DQ134 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
356090 2009 DM136 19/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
356091 2009 DX137 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356092 2009 DS140 19/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
356093 2009 DM142 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
356094 2009 DQ142 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
356095 2009 DU142 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
356096 2009 EE4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
356097 2009 EO4 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
356098 2009 EP16 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
356099 2009 EZ25 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
356100 2009 ED27 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL