Danh sách tiểu hành tinh/355001–355100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355001 2006 QK19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
355002 2006 QB20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
355003 2006 QM20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
355004 2006 QO30 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
355005 2006 QT30 22/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
355006 2006 QY30 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
355007 2006 QP31 23/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
355008 2006 QT43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355009 2006 QJ45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355010 2006 QN46 20/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
355011 2006 QC80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
355012 2006 QN80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
355013 2006 QE82 24/08/2006 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
355014 2006 QX87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355015 2006 QC103 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
355016 2006 QC104 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355017 2006 QS108 28/08/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355018 2006 QE113 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
355019 2006 QY115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
355020 2006 QH116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
355021 2006 QM137 31/08/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,8 km MPC · JPL
355022 Triman 2006 QW142 31/08/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,1 km MPC · JPL
355023 2006 QP145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355024 2006 QD150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
355025 2006 QC168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
355026 2006 QE169 31/08/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
355027 2006 QO182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
355028 2006 QM187 18/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
355029 Herve 2006 RH 01/09/2006 Ottmarsheim C. Rinner 3,2 km MPC · JPL
355030 2006 RR2 12/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
355031 2006 RG21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355032 2006 RQ24 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
355033 2006 RC26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355034 2006 RT45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355035 2006 RV45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355036 2006 RT65 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355037 2006 RA67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355038 2006 RF77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355039 2006 RS98 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355040 2006 RZ99 14/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
355041 2006 RR110 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355042 2006 RU114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
355043 2006 SG3 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
355044 2006 SU8 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
355045 2006 SZ17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
355046 2006 SO19 18/09/2006 Siding Spring SSS 450 m MPC · JPL
355047 2006 SR23 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
355048 2006 SF55 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
355049 2006 SG61 19/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
355050 2006 SG67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355051 2006 SJ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
355052 2006 SM95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
355053 2006 SR99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355054 2006 SW105 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355055 2006 SO123 28/08/2006 Lulin Observatory Lulin Obs. 2,4 km MPC · JPL
355056 2006 SR144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355057 2006 SU152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355058 2006 SJ156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355059 2006 SJ159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355060 2006 SA167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355061 2006 SN172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355062 2006 SE181 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355063 2006 SZ191 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355064 2006 SF194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
355065 2006 SE195 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
355066 2006 SJ199 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355067 2006 SD209 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
355068 2006 SC219 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355069 2006 SA221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
355070 2006 SV222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355071 2006 SS229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
355072 2006 SQ241 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355073 2006 SL255 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355074 2006 ST262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355075 2006 SJ264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355076 2006 SP268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355077 2006 SK285 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
355078 2006 SE304 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355079 2006 SA311 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355080 2006 SR319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355081 2006 SO341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355082 2006 SF342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355083 2006 SK347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
355084 2006 SZ347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355085 2006 SG378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
355086 2006 SQ384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
355087 2006 SS392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355088 2006 SO399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
355089 2006 SX401 25/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
355090 2006 SU406 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
355091 2006 SD409 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355092 2006 TX 01/10/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 3,1 km MPC · JPL
355093 2006 TL12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
355094 2006 TQ14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
355095 2006 TO29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
355096 2006 TE46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
355097 2006 TZ47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
355098 2006 TB51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
355099 2006 TK60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355100 2006 TV85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL