Danh sách tiểu hành tinh/354901–355000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354901 2006 BK275 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354902 2006 BZ281 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
354903 2006 BT282 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 680 m MPC · JPL
354904 2006 CX28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354905 2006 CH38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354906 2006 CL40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
354907 2006 CW42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354908 2006 CE62 13/02/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354909 2006 DN3 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
354910 2006 DE11 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
354911 2006 DC28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354912 2006 DX29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354913 2006 DZ30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354914 2006 DC32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354915 2006 DJ37 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
354916 2006 DJ43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354917 2006 DN43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354918 2006 DE45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354919 2006 DJ69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354920 2006 DZ75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354921 2006 DK77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354922 2006 DX85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354923 2006 DN117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354924 2006 DV118 27/02/2006 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
354925 2006 DD119 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354926 2006 DZ136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354927 2006 DL138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354928 2006 DN140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354929 2006 DR150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354930 2006 DO153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354931 2006 DR186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354932 2006 DA193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354933 2006 DT207 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354934 2006 DR210 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
354935 2006 DL215 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354936 2006 EG15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
354937 2006 EA17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354938 2006 EQ17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354939 2006 EL23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
354940 2006 EW23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
354941 2006 EM29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
354942 2006 EC50 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354943 2006 EE51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354944 2006 EJ55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354945 2006 EV55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
354946 2006 ER56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
354947 2006 EU56 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 940 m MPC · JPL
354948 2006 EJ62 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
354949 2006 EK63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354950 2006 EF73 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
354951 2006 FA1 19/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
354952 2006 FJ9 24/03/2006 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
354953 2006 FG10 04/03/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
354954 2006 FT23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354955 2006 FD37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354956 2006 FE45 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
354957 2006 GU15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354958 2006 GD38 01/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354959 2006 GF39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
354960 2006 HF 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354961 2006 HC8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354962 2006 HD8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
354963 2006 HU9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
354964 2006 HW10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354965 2006 HC28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354966 2006 HL30 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
354967 2006 HB31 25/04/2006 Kambah Kambah Obs. 980 m MPC · JPL
354968 2006 HN32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354969 2006 HO56 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354970 2006 HP56 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354971 2006 HQ61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354972 2006 HV66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354973 2006 HC95 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354974 2006 HV106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354975 2006 HU115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
354976 2006 HF118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354977 2006 HS120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354978 2006 HF122 24/04/2006 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354979 2006 JH21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354980 2006 JP37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
354981 2006 KY21 19/05/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
354982 2006 KC32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354983 2006 KQ32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354984 2006 KM34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354985 2006 KR42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354986 2006 KB43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354987 2006 KE51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354988 2006 KU53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354989 2006 KK102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354990 2006 KO104 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354991 2006 MA15 23/06/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
354992 2006 OW11 21/07/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
354993 2006 OK21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
354994 2006 OW21 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
354995 2006 PL17 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
354996 2006 PY19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354997 2006 PG28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
354998 2006 PL31 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
354999 2006 PM42 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
355000 2006 QX11 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also