Danh sách tiểu hành tinh/355801–355900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355801 2008 SY199 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355802 2008 SA242 29/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
355803 2008 SB244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
355804 2008 SF253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355805 2008 SS253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355806 2008 SZ259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355807 2008 SF269 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355808 2008 SK275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355809 2008 SK277 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
355810 2008 SX279 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
355811 2008 SM284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
355812 2008 TE22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
355813 2008 TZ23 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
355814 2008 TU37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,5 km MPC · JPL
355815 2008 TZ45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
355816 2008 TN58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
355817 2008 TU74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355818 2008 TL76 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
355819 2008 TB83 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
355820 2008 TY96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
355821 2008 TK98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
355822 2008 TY106 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355823 2008 TS110 06/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
355824 2008 TR115 06/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355825 2008 TZ115 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
355826 2008 TJ127 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
355827 2008 TC157 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
355828 2008 TZ162 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355829 2008 TH170 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355830 2008 TS174 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
355831 2008 TJ177 02/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
355832 2008 TX183 03/10/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
355833 2008 TL186 07/10/2008 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
355834 2008 UY6 25/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 820 m MPC · JPL
355835 2008 UW9 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355836 2008 UN15 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
355837 2008 UF33 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355838 2008 UQ42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
355839 2008 UX47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
355840 2008 UW51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
355841 2008 UW52 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355842 2008 UU55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
355843 2008 UD90 25/10/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
355844 2008 UJ91 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
355845 2008 US98 07/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
355846 2008 UH103 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355847 2008 UH104 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355848 2008 UW108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355849 2008 UM109 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
355850 2008 UR131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
355851 2008 UK151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355852 2008 UB157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
355853 2008 UH159 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355854 2008 UM182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
355855 2008 UY198 27/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355856 2008 UQ224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
355857 2008 UT230 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
355858 2008 UD245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355859 2008 UN248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355860 2008 UR254 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355861 2008 UQ258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355862 2008 UK272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355863 2008 UD273 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355864 2008 UT290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355865 2008 UA291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355866 2008 UY308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
355867 2008 UM312 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355868 2008 UO316 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
355869 2008 UW329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355870 2008 US353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355871 2008 UU354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
355872 2008 UW361 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355873 2008 VK2 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
355874 2008 VY23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355875 2008 VU24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
355876 2008 VK25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
355877 2008 VM28 02/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355878 2008 VH32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355879 2008 VR39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
355880 2008 VO41 23/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
355881 2008 VD51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355882 2008 VP66 03/11/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
355883 2008 VU71 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355884 2008 VJ74 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355885 2008 WG4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355886 2008 WW4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355887 2008 WL11 18/11/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
355888 2008 WB42 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
355889 2008 WK43 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355890 2008 WD46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
355891 2008 WE46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
355892 2008 WL46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
355893 2008 WB48 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
355894 2008 WA50 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
355895 2008 WB50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355896 2008 WH50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
355897 2008 WW61 22/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
355898 2008 WT66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
355899 2008 WR67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
355900 2008 WQ68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL