Danh sách tiểu hành tinh/354801–354900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354801 2005 UH524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354802 2005 UB525 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
354803 2005 VZ25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
354804 2005 VJ81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354805 2005 VM95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354806 2005 VA101 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354807 2005 VQ120 04/11/2005 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
354808 2005 VU120 05/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354809 2005 VT131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354810 2005 VY132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354811 2005 WT6 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354812 2005 WQ20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354813 2005 WC21 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
354814 2005 WL25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354815 2005 WK28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354816 2005 WA30 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
354817 2005 WF76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354818 2005 WP78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354819 2005 WL89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354820 2005 WR97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
354821 2005 WG102 29/11/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354822 2005 WS103 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
354823 2005 WM119 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354824 2005 WK135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354825 2005 WK159 29/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
354826 2005 WE175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354827 2005 WN197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354828 2005 XG2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
354829 2005 XV15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
354830 2005 XG20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354831 2005 XP24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
354832 2005 XX35 04/12/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
354833 2005 XE45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354834 2005 XQ79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354835 2005 YB 19/12/2005 Wrightwood J. W. Young 750 m MPC · JPL
354836 2005 YV4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354837 2005 YE16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
354838 2005 YO19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354839 2005 YD28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354840 2005 YK48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354841 2005 YR52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354842 2005 YY95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
354843 2005 YE110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354844 2005 YA120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
354845 2005 YL126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354846 2005 YU130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
354847 2005 YM132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354848 2005 YZ132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354849 2005 YJ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354850 2005 YY148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354851 2005 YV149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354852 2005 YA172 22/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
354853 2005 YD191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354854 2005 YX199 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354855 2005 YY202 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
354856 2005 YU203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354857 2005 YH208 29/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
354858 2005 YK217 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354859 2005 YR220 28/12/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354860 2005 YX234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
354861 2005 YC266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
354862 2006 AJ20 05/01/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
354863 2006 AL23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354864 2006 AU39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
354865 2006 AN47 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354866 2006 AR55 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354867 2006 AB80 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354868 2006 AO105 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
354869 2006 BF5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
354870 2006 BJ11 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
354871 2006 BT23 23/01/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354872 2006 BU39 23/01/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354873 2006 BX42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354874 2006 BB43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354875 2006 BX53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354876 2006 BG55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354877 2006 BO63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
354878 2006 BW72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
354879 2006 BG76 26/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
354880 2006 BO77 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
354881 2006 BO90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354882 2006 BS106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
354883 2006 BE116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354884 2006 BZ116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354885 2006 BV138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354886 2006 BG143 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
354887 2006 BC147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
354888 2006 BR165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354889 2006 BZ178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
354890 2006 BS186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354891 2006 BZ193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
354892 2006 BN204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354893 2006 BJ213 22/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
354894 2006 BP233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
354895 2006 BD241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354896 2006 BJ254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354897 2006 BZ262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
354898 2006 BP267 26/01/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
354899 2006 BK268 27/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354900 2006 BX269 28/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL