Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/355301–355400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
355301 2007 RA239 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
355302 2007 RS241 13/09/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
355303 2007 RB245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355304 2007 RL251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355305 2007 RC273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
355306 2007 RV277 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355307 2007 RO280 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355308 2007 RC293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
355309 2007 RR297 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355310 2007 RB309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
355311 2007 RY309 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
355312 2007 RZ310 14/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355313 2007 RZ320 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
355314 2007 RP321 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
355315 2007 RR322 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
355316 2007 RZ323 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355317 2007 SN12 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
355318 2007 SM14 20/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
355319 2007 SB16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355320 2007 SP16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355321 2007 SF22 10/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
355322 2007 TF 01/10/2007 Gaisberg R. Gierlinger 900 m MPC · JPL
355323 2007 TR17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,8 km MPC · JPL
355324 2007 TT26 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355325 2007 TH29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
355326 2007 TN45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
355327 2007 TL51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355328 2007 TE52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355329 2007 TY54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355330 2007 TZ54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
355331 2007 TG56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355332 2007 TV57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355333 2007 TW64 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355334 2007 TV67 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355335 2007 TJ71 14/10/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
355336 2007 TB77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355337 2007 TA84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
355338 2007 TO84 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355339 2007 TS90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355340 2007 TH110 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
355341 2007 TT110 08/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355342 2007 TB112 08/10/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
355343 2007 TK118 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
355344 2007 TV121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355345 2007 TF130 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355346 2007 TK136 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
355347 2007 TU139 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
355348 2007 TC153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355349 2007 TG157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
355350 2007 TM159 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
355351 2007 TP168 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
355352 2007 TP172 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355353 2007 TS184 13/10/2007 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,8 km MPC · JPL
355354 2007 TB198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355355 2007 TQ198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
355356 2007 TB221 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355357 2007 TN223 10/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355358 2007 TS244 08/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
355359 2007 TH246 09/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355360 2007 TB253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355361 2007 TR253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
355362 2007 TF254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
355363 2007 TP261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355364 2007 TM262 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
355365 2007 TF266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
355366 2007 TO272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
355367 2007 TA276 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
355368 2007 TU287 21/08/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
355369 2007 TP310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
355370 2007 TO314 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
355371 2007 TE330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
355372 2007 TD331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
355373 2007 TE332 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
355374 2007 TK332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355375 2007 TL350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
355376 2007 TW353 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
355377 2007 TW355 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355378 2007 TJ366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355379 2007 TS376 10/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
355380 2007 TT394 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
355381 2007 TQ409 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
355382 2007 TO411 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
355383 2007 TM412 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
355384 2007 TP422 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
355385 2007 TQ423 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
355386 2007 TB426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
355387 2007 TG437 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
355388 2007 TU437 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
355389 2007 TZ439 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
355390 2007 TL441 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
355391 2007 TA442 10/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
355392 2007 TR442 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
355393 2007 TC451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
355394 2007 UX 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
355395 2007 UE7 13/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
355396 2007 UM9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
355397 2007 UK14 16/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
355398 2007 UO17 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
355399 2007 UH34 17/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
355400 2007 US43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL