Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/354401–354500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354401 2003 UP77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354402 2003 UG108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354403 2003 UB150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354404 2003 UV158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
354405 2003 UW166 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354406 2003 UJ181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354407 2003 UP204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354408 2003 UR205 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354409 2003 UB239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354410 2003 UH242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354411 2003 UB273 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354412 2003 UX331 18/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
354413 2003 UU339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354414 2003 VA 01/11/2003 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
354415 2003 VT11 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354416 2003 WM1 16/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354417 2003 WD10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354418 2003 WO12 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354419 2003 WY21 18/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354420 2003 WX22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354421 2003 WR53 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354422 2003 WW55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354423 2003 WC71 20/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354424 2003 WB75 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354425 2003 WG84 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354426 2003 WP84 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354427 2003 WN122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354428 2003 WH130 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
354429 2003 WB134 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354430 2003 WU145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354431 2003 WU166 18/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354432 2003 WU192 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354433 2003 XO12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354434 2003 YL10 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354435 2003 YA14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354436 2003 YW19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354437 2003 YW36 15/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
354438 2003 YN68 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354439 2003 YS88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354440 2003 YG89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354441 2003 YX105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354442 2003 YS108 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354443 2003 YE112 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354444 2003 YN114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
354445 2003 YG129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354446 2003 YT142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
354447 2003 YB145 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354448 2003 YP167 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354449 2004 AQ23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354450 2004 BB7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354451 2004 BF10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354452 2004 BM13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354453 2004 BO16 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354454 2004 BC17 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354455 2004 BF25 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
354456 2004 BA28 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354457 2004 BH36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
354458 2004 BY61 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354459 2004 BW72 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354460 2004 BO86 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354461 2004 BV87 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354462 2004 BT94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354463 2004 BE117 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354464 2004 BU137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
354465 2004 BF152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
354466 2004 BF154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
354467 2004 CZ52 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354468 2004 CU55 13/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354469 2004 CT56 09/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354470 2004 CH57 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354471 2004 CT76 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
354472 2004 CZ82 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354473 2004 CR93 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354474 2004 CE102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354475 2004 CE103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
354476 2004 CS128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354477 2004 DM14 16/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354478 2004 DT40 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354479 2004 ES 27/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
354480 2004 EY5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
354481 2004 ET12 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
354482 2004 EV15 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354483 2004 EK25 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354484 2004 EB30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354485 2004 ES58 15/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
354486 2004 ED75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354487 2004 EC76 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
354488 2004 EK82 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354489 2004 FB13 16/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
354490 2004 FD32 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354491 2004 FJ54 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354492 2004 FQ119 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354493 2004 FA124 26/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
354494 2004 FX158 18/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354495 2004 GX4 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
354496 2004 JT9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354497 2004 JE54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354498 2004 KG6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
354499 2004 NL19 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354500 2004 OO14 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,7 km MPC · JPL