Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/354301–354400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354301 2002 TB148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354302 2002 TQ171 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354303 2002 TO178 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354304 2002 TK229 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
354305 2002 TD236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354306 2002 TK243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354307 2002 TD279 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354308 2002 TT310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
354309 2002 TY314 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
354310 2002 TJ316 10/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354311 2002 TS341 15/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354312 2002 UN1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
354313 2002 UP37 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354314 2002 US47 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
354315 2002 UU51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
354316 2002 UZ77 31/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354317 2002 VW47 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354318 2002 VX69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354319 2002 VF139 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354320 2002 VG139 13/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354321 2002 VB144 26/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
354322 2002 VA146 05/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354323 2002 VC147 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
354324 2002 VF147 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
354325 2002 WM1 23/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354326 2002 WL3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354327 2002 WO30 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354328 2002 WR31 06/05/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
354329 2002 XB12 03/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354330 2002 YL16 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354331 2002 YP34 31/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354332 2003 AD1 02/01/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
354333 2003 AK4 01/01/2003 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
354334 2003 AR74 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354335 2003 BC7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
354336 2003 BW45 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354337 2003 DV4 22/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354338 2003 EB4 06/03/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354339 2003 EZ38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
354340 2003 FM7 29/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
354341 2003 FW80 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
354342 2003 FB85 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
354343 2003 FO90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
354344 2003 FS96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354345 2003 FB101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
354346 2003 FK103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
354347 2003 FJ109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
354348 2003 FL132 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354349 2003 FN133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354350 2003 GE 01/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354351 2003 GY24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
354352 2003 GR28 07/04/2003 Uccle T. Pauwels 860 m MPC · JPL
354353 2003 GT48 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354354 2003 GV53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
354355 2003 GT54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
354356 2003 HU6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354357 2003 HT12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354358 2003 HQ15 24/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354359 2003 HR34 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354360 2003 HW50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354361 2003 HS58 26/04/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
354362 2003 KT1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354363 2003 KK13 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
354364 2003 KG25 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
354365 2003 LX2 04/06/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354366 2003 OV1 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
354367 2003 OY31 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354368 2003 QS4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
354369 2003 QX12 22/08/2003 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
354370 2003 QS25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354371 2003 QM40 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
354372 2003 QA58 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354373 2003 RX1 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354374 2003 RR8 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354375 2003 SO4 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354376 2003 SC16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354377 2003 SL29 18/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354378 2003 SR37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354379 2003 SZ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
354380 2003 SK116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354381 2003 SR120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354382 2003 SH123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354383 2003 SE149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354384 2003 SP170 23/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354385 2003 SR184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354386 2003 SG234 25/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354387 2003 SY261 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354388 2003 SD268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354389 2003 ST301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354390 2003 SM305 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354391 2003 SX323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
354392 2003 SC326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354393 2003 SH328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354394 2003 SP332 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
354395 2003 SA380 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
354396 2003 TM36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354397 2003 TJ57 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354398 2003 UD20 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354399 2003 UZ30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354400 2003 UA66 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL