Danh sách tiểu hành tinh/353801–353900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353801 2012 TR52 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
353802 2012 TP68 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353803 2012 TY99 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
353804 2012 TM106 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
353805 2012 TZ124 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
353806 2012 TB132 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
353807 2012 TY149 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353808 2012 TD200 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353809 2012 TF214 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353810 2012 TU215 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
353811 2012 TM216 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
353812 2012 TW222 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353813 2012 TY230 13/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
353814 2012 TJ243 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353815 2012 TF309 12/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
353816 2012 TH310 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353817 2012 TV310 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353818 2012 TF311 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353819 2012 TN312 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
353820 2012 TC315 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
353821 2012 TH317 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
353822 2012 TJ317 08/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353823 2012 TC319 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
353824 2012 UP38 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353825 2012 UU39 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353826 2012 UF56 18/08/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
353827 2012 UJ56 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353828 2012 UE61 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353829 2012 UW88 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353830 2012 UX97 14/09/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
353831 2012 UA102 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353832 2012 UX108 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353833 2012 UE122 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353834 2012 UX134 18/10/2003 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
353835 2012 UV135 19/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
353836 2012 UV147 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353837 2012 UP150 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353838 2012 UE167 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353839 2012 VV16 02/12/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
353840 2012 VX16 07/03/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
353841 2012 VF17 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353842 2012 VO19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353843 2012 VD35 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353844 2012 VM35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353845 2012 VU37 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
353846 2012 VF39 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
353847 2012 VH40 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
353848 2012 VN42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353849 2012 VZ42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353850 2012 VE45 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353851 2012 VS51 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353852 2012 VE52 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353853 2012 VV78 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353854 2012 VS85 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353855 2012 VP90 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353856 2012 VX90 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353857 2012 VP92 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353858 2012 VE93 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353859 2012 VN93 30/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353860 2012 VU93 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353861 2012 VV96 28/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
353862 2012 VV97 15/08/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
353863 2012 VP98 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353864 2012 VF103 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
353865 2012 VL104 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353866 2012 WN2 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353867 2012 WE3 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353868 2012 WG5 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
353869 2012 WE8 07/06/2006 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
353870 2012 WJ9 09/02/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
353871 2012 WO9 18/11/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
353872 2012 WY14 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
353873 2012 WF15 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353874 2012 WX15 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353875 2012 WC17 13/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353876 2012 WV21 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353877 2012 WD24 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
353878 2012 WM24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353879 2012 WF28 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353880 2012 WF33 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353881 2012 WX34 16/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
353882 2012 XX2 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353883 2012 XH4 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353884 2012 XP4 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353885 2012 XC8 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353886 2012 XY9 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353887 2012 XD14 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353888 2012 XF16 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353889 2012 XJ17 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
353890 2012 XF29 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353891 2012 XX33 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353892 2012 XA35 19/03/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
353893 2012 XK37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353894 2012 XV37 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353895 2012 XQ38 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353896 2012 XM39 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353897 2012 XP41 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
353898 2012 XU46 30/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
353899 2012 XB48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353900 2012 XE53 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL