Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/354701–354800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354701 2005 QV189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354702 2005 QW189 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354703 2005 RS11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
354704 2005 RK22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
354705 2005 RC27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
354706 2005 RO29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
354707 2005 RJ34 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 750 m MPC · JPL
354708 2005 RG41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354709 2005 RV45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
354710 2005 RP47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
354711 2005 SZ14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354712 2005 SF18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354713 2005 SG19 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,7 km MPC · JPL
354714 2005 SU19 24/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
354715 2005 SY41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354716 2005 SV49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354717 2005 SN61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
354718 2005 SS100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354719 2005 SY106 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354720 2005 SY116 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354721 2005 SU122 03/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
354722 2005 SC145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354723 2005 SQ145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354724 2005 SX155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
354725 2005 SZ161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354726 2005 SQ166 28/09/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
354727 2005 SZ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354728 2005 SX192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
354729 2005 SE193 29/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354730 2005 SA194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354731 2005 SR195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354732 2005 SK219 30/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354733 2005 SB229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
354734 2005 SO230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
354735 2005 SE232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354736 2005 SW254 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354737 2005 SQ279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354738 2005 SV287 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
354739 2005 SQ288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
354740 2005 TA2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
354741 2005 TA16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
354742 2005 TZ65 26/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
354743 2005 TU68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354744 2005 TT79 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
354745 2005 TV82 03/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354746 2005 TM90 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354747 2005 TO100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
354748 2005 TW104 08/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354749 2005 TR123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354750 2005 TB148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354751 2005 TU148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354752 2005 TU156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354753 2005 TO157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
354754 2005 TQ159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354755 2005 TV163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354756 2005 TL177 03/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
354757 2005 TE196 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354758 2005 UB8 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,8 km MPC · JPL
354759 2005 UC50 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354760 2005 UG54 23/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
354761 2005 UO57 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
354762 2005 UW67 22/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
354763 2005 UA69 23/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354764 2005 UQ69 23/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
354765 2005 UZ69 29/09/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
354766 2005 UP72 23/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354767 2005 UE81 31/10/2005 Mayhill E. Guido 640 m MPC · JPL
354768 2005 UR84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
354769 2005 UJ92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
354770 2005 US92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
354771 2005 UE94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354772 2005 UX109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354773 2005 UV112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354774 2005 US117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354775 2005 UB123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354776 2005 UK125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
354777 2005 US142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
354778 2005 UA155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
354779 2005 UW156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354780 2005 UO165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354781 2005 UH170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354782 2005 UO181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354783 2005 UP202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354784 2005 UO220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354785 2005 UV252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
354786 2005 UY254 23/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
354787 2005 UG259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354788 2005 UR260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354789 2005 UJ277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354790 2005 UX299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354791 2005 UK314 28/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
354792 2005 UZ321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354793 2005 UK446 29/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
354794 2005 UJ473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354795 2005 UH486 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354796 2005 UY516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
354797 2005 UX517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
354798 2005 UN518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
354799 2005 UY519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
354800 2005 UF520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL