Danh sách tiểu hành tinh/353701–353800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353701 2011 UL385 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353702 2011 UY390 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353703 2011 UN392 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353704 2011 UK394 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
353705 2011 UL400 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
353706 2011 UD406 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353707 2011 UR407 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
353708 2011 UZ407 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353709 2011 VM 08/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
353710 2011 VH1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353711 2011 VK4 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
353712 2011 VA6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353713 2011 VC7 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
353714 2011 VQ8 31/07/2010 WISE WISE 6,9 km MPC · JPL
353715 2011 VZ8 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353716 2011 VA10 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353717 2011 VN14 20/01/2007 Charleston ARO 4,0 km MPC · JPL
353718 2011 VS21 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353719 2011 WM 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353720 2011 WY 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
353721 2011 WR1 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353722 2011 WT19 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353723 2011 WK33 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
353724 2011 WO33 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353725 2011 WV37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353726 2011 WO54 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353727 2011 WF62 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
353728 2011 WD98 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353729 2011 WT106 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
353730 2011 WN114 24/11/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 5,1 km MPC · JPL
353731 2011 WR114 29/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,4 km MPC · JPL
353732 2011 WC124 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353733 2011 WC145 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353734 2011 WM147 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353735 2011 WL150 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353736 2011 WT152 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353737 2011 XO1 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
353738 2011 YP 20/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
353739 2011 YN8 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
353740 2011 YB18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
353741 2011 YC25 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
353742 2011 YE28 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
353743 2011 YN40 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353744 2011 YL45 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
353745 2011 YE47 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
353746 2011 YN49 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353747 2011 YK57 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353748 2011 YT65 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353749 2011 YP74 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353750 2012 AG11 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
353751 2012 BS6 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353752 2012 BC16 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353753 2012 BU57 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
353754 2012 BK82 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353755 2012 BW101 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353756 2012 BR102 06/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
353757 2012 BO137 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353758 2012 BR151 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353759 2012 CE8 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353760 2012 CY23 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
353761 2012 CF52 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
353762 2012 DR24 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353763 2012 DK55 24/03/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
353764 2012 DX83 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353765 2012 FK1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353766 2012 FQ28 05/06/2005 Junk Bond D. Healy 870 m MPC · JPL
353767 2012 FF35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353768 2012 GP22 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353769 2012 GC30 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353770 2012 HB4 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353771 2012 HZ17 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353772 2012 HM23 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
353773 2012 HK25 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353774 2012 HF43 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353775 2012 HS56 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353776 2012 HU61 31/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
353777 2012 HS74 23/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
353778 2012 HA77 28/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353779 2012 HR78 18/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
353780 2012 JP2 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353781 2012 JO23 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353782 2012 JB60 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
353783 2012 KC21 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353784 2012 KM26 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353785 2012 KW30 07/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
353786 2012 KZ45 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
353787 2012 MQ7 29/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353788 2012 OK1 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
353789 2012 PG15 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
353790 2012 PE32 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353791 2012 PH43 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353792 2012 QR19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353793 2012 QK25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353794 2012 QO33 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353795 2012 QY41 28/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353796 2012 RR6 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
353797 2012 RO20 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353798 2012 RL31 31/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353799 2012 ST16 23/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353800 2012 TP37 23/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL