Danh sách tiểu hành tinh/354601–354700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354601 2005 AN75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354602 2005 AH81 15/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
354603 2005 BU12 17/01/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354604 2005 CG8 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354605 2005 CA25 04/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
354606 2005 CS25 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
354607 2005 CT40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 860 m MPC · JPL
354608 2005 CB74 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354609 2005 EW24 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354610 2005 EN33 04/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354611 2005 EC47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354612 2005 EL51 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354613 2005 EE70 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354614 2005 EA79 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
354615 2005 EY89 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354616 2005 EL93 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
354617 2005 EV109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
354618 2005 EM125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
354619 2005 EZ126 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354620 2005 EO143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
354621 2005 EE144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354622 2005 EN157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
354623 2005 EC175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354624 2005 EL181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
354625 2005 EV184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354626 2005 EY235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
354627 2005 EO250 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354628 2005 ET251 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354629 2005 EY311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354630 2005 FR1 16/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354631 2005 GD24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354632 2005 GJ43 05/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354633 2005 GD53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354634 2005 GK53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354635 2005 GA55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
354636 2005 GJ64 15/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
354637 2005 GX64 02/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354638 2005 GT78 06/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
354639 2005 GX90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354640 2005 GC91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354641 2005 GP95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354642 2005 GG102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354643 2005 GP218 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354644 2005 HH8 30/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
354645 2005 JO8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
354646 2005 JW20 04/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
354647 2005 JD27 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354648 2005 JT30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354649 2005 JJ44 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
354650 2005 JR45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 1,5 km MPC · JPL
354651 2005 JG100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354652 2005 JY103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
354653 2005 JV129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354654 2005 JB131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
354655 2005 JM147 15/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354656 2005 JX147 15/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354657 2005 JT157 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354658 2005 JV162 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354659 Boileau 2005 KC10 30/05/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 1,6 km MPC · JPL
354660 2005 LN9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354661 2005 LV10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354662 2005 LX17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354663 2005 LY19 09/06/2005 Siding Spring SSS AMO 2,0 km MPC · JPL
354664 2005 LE23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354665 2005 LQ47 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354666 2005 MD17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354667 2005 MO17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354668 2005 MA29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
354669 2005 NL6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
354670 2005 NX7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354671 2005 NB17 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
354672 2005 NT18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
354673 2005 NW49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
354674 2005 ND53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354675 2005 NM56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354676 2005 NH71 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354677 2005 NH72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354678 2005 NB102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
354679 2005 OQ3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
354680 2005 OD9 26/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354681 2005 OP17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
354682 2005 OC27 31/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354683 2005 PM4 07/08/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
354684 2005 PM9 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
354685 2005 PB19 02/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
354686 2005 PV23 06/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354687 2005 QK1 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354688 2005 QY11 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354689 2005 QV22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354690 2005 QY35 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
354691 2005 QS64 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
354692 2005 QE86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
354693 2005 QR97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354694 2005 QE101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354695 2005 QR103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354696 2005 QB117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
354697 2005 QN153 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
354698 2005 QS175 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354699 2005 QV175 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354700 2005 QG188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL