Danh sách tiểu hành tinh/354501–354600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354501 2004 PW5 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
354502 2004 PN13 07/08/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
354503 2004 PN16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354504 2004 PY28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354505 2004 PX37 15/07/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354506 2004 PT45 07/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
354507 2004 PW48 08/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
354508 2004 PE57 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354509 2004 PY61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354510 2004 PV66 11/08/2004 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
354511 2004 PH114 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354512 2004 QR8 16/08/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
354513 2004 QD25 24/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
354514 2004 RG5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354515 2004 RX7 06/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 660 m MPC · JPL
354516 2004 RK44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354517 2004 RC46 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354518 2004 RM47 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354519 2004 RM51 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354520 2004 RX53 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354521 2004 RJ60 08/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354522 2004 RV77 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
354523 2004 RF80 07/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354524 2004 RP84 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354525 2004 RZ90 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354526 2004 RU99 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354527 2004 RJ152 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
354528 2004 RZ157 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
354529 2004 RZ176 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
354530 2004 RG180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354531 2004 RT180 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354532 2004 RH183 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354533 2004 RB184 10/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
354534 2004 RU193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354535 2004 RB211 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
354536 2004 RA218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354537 2004 RU223 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
354538 2004 RS229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354539 2004 RC239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354540 2004 RA250 13/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354541 2004 RP251 14/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
354542 2004 RV256 09/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
354543 2004 RP265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354544 2004 RY294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
354545 2004 RE356 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
354546 2004 SM36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354547 2004 SE39 17/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
354548 2004 SO43 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354549 2004 SZ53 22/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354550 2004 SS54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354551 2004 TY12 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
354552 2004 TD21 11/10/2004 Yamagata Yamagata Obs. 780 m MPC · JPL
354553 2004 TA24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354554 2004 TL33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354555 2004 TV36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354556 2004 TN54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
354557 2004 TO59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354558 2004 TK70 06/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
354559 2004 TQ71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354560 2004 TK72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354561 2004 TQ75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354562 2004 TJ86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354563 2004 TW90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354564 2004 TU92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
354565 2004 TA98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
354566 2004 TG107 07/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354567 2004 TB110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354568 2004 TK121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
354569 2004 TT133 07/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
354570 2004 TA143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354571 2004 TN150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354572 2004 TJ181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354573 2004 TS202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354574 2004 TP275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354575 2004 TN279 10/10/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
354576 2004 TA342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354577 2004 TW366 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 720 m MPC · JPL
354578 2004 TK367 09/10/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354579 2004 VJ6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354580 2004 VX10 03/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354581 2004 VW18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354582 2004 VT21 04/11/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
354583 2004 VX32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
354584 2004 VP52 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354585 2004 VA59 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354586 2004 WY11 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354587 2004 XE12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354588 2004 XU19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354589 2004 XW24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
354590 2004 XW27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354591 2004 XT51 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354592 2004 XS81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354593 2004 XJ104 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354594 2004 YF8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354595 2004 YE15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
354596 2004 YP29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354597 2005 AG3 21/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354598 2005 AD20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
354599 2005 AM23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354600 2005 AT38 13/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL