Danh sách tiểu hành tinh/353601–353700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353601 2011 UC1 18/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353602 2011 UF1 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
353603 2011 UH1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353604 2011 UJ1 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353605 2011 UK1 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353606 2011 US9 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353607 2011 UA11 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353608 2011 UH11 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353609 2011 UK11 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353610 2011 UM14 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
353611 2011 UE15 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353612 2011 UQ21 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353613 2011 UJ23 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353614 2011 UE31 03/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
353615 2011 UY32 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353616 2011 UN34 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353617 2011 UW34 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353618 2011 UD36 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353619 2011 UK37 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353620 2011 UX39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353621 2011 UN40 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353622 2011 UF43 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353623 2011 UM48 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353624 2011 UC49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353625 2011 UF50 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
353626 2011 UH53 07/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
353627 2011 UQ53 18/07/2006 Lulin Lulin Obs. 1,4 km MPC · JPL
353628 2011 UU54 28/12/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
353629 2011 UT58 22/07/2007 Lulin Lulin Obs. 1,1 km MPC · JPL
353630 2011 UP59 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353631 2011 UE62 08/02/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
353632 2011 UW71 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353633 2011 UP74 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353634 2011 UX75 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353635 2011 UB77 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
353636 2011 UO77 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353637 2011 UL78 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353638 2011 UR78 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353639 2011 UQ81 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353640 2011 UJ82 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353641 2011 UF86 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353642 2011 UW93 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353643 2011 UD95 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353644 2011 UG100 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353645 2011 UP106 30/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
353646 2011 UH107 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
353647 2011 UT113 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353648 2011 UY115 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353649 2011 UL116 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353650 2011 UU116 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353651 2011 UE117 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353652 2011 UC125 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
353653 2011 UT125 09/08/2005 Cerro Tololo L. H. Wasserman 2,7 km MPC · JPL
353654 2011 UU126 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353655 2011 UM128 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353656 2011 UL131 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353657 2011 UT134 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353658 2011 US141 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
353659 2011 UV150 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353660 2011 UB160 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353661 2011 UR164 18/09/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
353662 2011 UE175 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353663 2011 UA176 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353664 2011 UF188 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353665 2011 UD190 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
353666 2011 UJ190 16/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
353667 2011 US193 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353668 2011 UB196 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353669 2011 UP196 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
353670 2011 UX204 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
353671 2011 UU205 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353672 2011 UB217 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353673 2011 UR219 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353674 2011 UA220 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
353675 2011 UZ226 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353676 2011 UF229 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353677 2011 UV235 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
353678 2011 UK254 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353679 2011 UF257 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353680 2011 US264 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353681 2011 US285 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353682 2011 UJ286 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
353683 2011 UH295 14/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353684 2011 UZ302 16/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
353685 2011 UY304 31/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 820 m MPC · JPL
353686 2011 UK306 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353687 2011 UP306 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
353688 2011 UT307 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353689 2011 UT309 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
353690 2011 UK322 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353691 2011 UT325 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353692 2011 UA335 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353693 2011 US335 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353694 2011 UO336 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
353695 2011 UL339 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353696 2011 UC347 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353697 2011 UZ359 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353698 2011 UP368 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353699 2011 UN379 28/08/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
353700 2011 UX382 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL