Danh sách tiểu hành tinh/353501–353600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353501 2011 SJ88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353502 2011 SZ88 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
353503 2011 SP89 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353504 2011 SK90 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353505 2011 SY90 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353506 2011 SD92 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
353507 2011 SW97 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
353508 2011 SG98 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353509 2011 SA100 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353510 2011 SR100 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353511 2011 SA111 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
353512 2011 SK111 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353513 2011 SR111 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353514 2011 SV113 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353515 2011 SE115 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353516 2011 SV116 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
353517 2011 SE120 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353518 2011 SZ121 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353519 2011 SS123 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353520 2011 SS126 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353521 2011 SE128 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353522 2011 SW128 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353523 2011 SM131 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
353524 2011 SJ133 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353525 2011 SB136 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
353526 2011 SO136 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353527 2011 SF139 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353528 2011 SH141 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353529 2011 SQ142 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353530 2011 SE143 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
353531 2011 SY143 26/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
353532 2011 SC156 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353533 2011 SU157 06/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
353534 2011 SU158 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
353535 2011 SY166 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353536 2011 ST170 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353537 2011 SQ171 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353538 2011 SS171 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353539 2011 SU173 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
353540 2011 SY174 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353541 2011 SE175 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
353542 2011 SF175 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353543 2011 SA176 15/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
353544 2011 SA179 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353545 2011 SE180 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353546 2011 SS181 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
353547 2011 SW181 28/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
353548 2011 SJ187 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353549 2011 SR188 24/08/2006 Pises Pises Obs. 1,2 km MPC · JPL
353550 2011 SB191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
353551 2011 SK194 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353552 2011 SD206 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353553 2011 SS208 27/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
353554 2011 SN209 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353555 2011 SV211 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
353556 2011 SP217 13/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353557 2011 SK218 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353558 2011 SX221 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353559 2011 SZ222 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
353560 2011 SO223 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353561 2011 SN225 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353562 2011 SQ228 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353563 2011 SA229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353564 2011 SU229 04/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
353565 2011 SF230 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353566 2011 SC231 04/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
353567 2011 SM231 15/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353568 2011 ST235 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353569 2011 SO245 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353570 2011 SA246 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353571 2011 SO249 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353572 2011 SA252 29/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
353573 2011 SK254 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
353574 2011 SX255 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353575 2011 SG256 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353576 2011 SM256 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353577 Gediminas 2011 SW259 05/01/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 2,2 km MPC · JPL
353578 2011 SY259 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353579 2011 SC262 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
353580 2011 SD272 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
353581 2011 SM272 13/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
353582 2011 SP272 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
353583 2011 ST274 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353584 2011 SD275 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
353585 2011 TV 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353586 2011 TT1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353587 2011 TK2 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353588 2011 TN2 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353589 2011 TM3 19/09/2006 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
353590 2011 TG4 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353591 2011 TX7 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353592 2011 TY10 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353593 2011 TZ10 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353594 2011 TQ11 10/11/2006 Lulin Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
353595 Grancanaria 2011 TL12 04/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353596 2011 TM13 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353597 2011 TO15 19/05/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353598 2011 TL16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353599 2011 TN17 10/07/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
353600 2011 UV 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL