Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/353401–353500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353401 2011 PV8 16/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
353402 2011 PS10 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353403 2011 PM13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353404 Laugalys 2011 PR13 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,9 km MPC · JPL
353405 2011 PH15 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353406 2011 PK15 02/02/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
353407 2011 QZ 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353408 2011 QR1 05/10/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
353409 2011 QW3 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
353410 2011 QX3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353411 2011 QZ8 10/10/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,6 km MPC · JPL
353412 2011 QH13 17/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
353413 2011 QJ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
353414 2011 QO14 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353415 2011 QY16 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
353416 2011 QG17 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353417 2011 QG18 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353418 2011 QO18 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353419 2011 QK22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353420 2011 QL22 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353421 2011 QL23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
353422 2011 QU23 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353423 2011 QU27 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
353424 2011 QL32 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
353425 2011 QX40 01/08/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
353426 2011 QP43 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353427 2011 QR43 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
353428 2011 QN44 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353429 2011 QP46 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
353430 2011 QQ50 04/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
353431 2011 QD51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353432 2011 QC54 24/07/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
353433 2011 QX56 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
353434 2011 QC60 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
353435 2011 QK60 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353436 2011 QW62 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
353437 2011 QP63 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353438 2011 QJ67 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
353439 2011 QT68 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353440 2011 QS70 19/08/1995 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
353441 2011 QW70 28/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353442 2011 QD73 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353443 2011 QW75 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
353444 2011 QU76 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353445 2011 QS78 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
353446 2011 QZ90 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353447 2011 QB93 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
353448 2011 QZ97 05/09/2000 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
353449 2011 QP98 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
353450 2011 QU98 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
353451 2011 QZ98 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
353452 2011 RW2 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353453 2011 RC4 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
353454 2011 RY9 15/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
353455 2011 RE10 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353456 2011 RR11 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353457 2011 RG13 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353458 2011 RZ14 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353459 2011 RK16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353460 2011 RC19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353461 2011 RD19 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
353462 2011 RW19 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353463 2011 SP 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
353464 2011 SS1 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353465 2011 SG2 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
353466 2011 SE4 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353467 2011 SU9 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353468 2011 SG11 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353469 2011 SW13 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353470 2011 SV19 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353471 2011 SN27 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
353472 2011 SV27 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
353473 2011 SF28 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353474 2011 SP28 27/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353475 2011 SZ29 03/06/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
353476 2011 ST35 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353477 2011 SG36 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353478 2011 SM37 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353479 2011 ST37 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353480 2011 SA40 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353481 2011 SR40 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353482 2011 SD45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353483 2011 SS51 18/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
353484 2011 SY57 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353485 2011 SA61 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353486 2011 SO63 09/09/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
353487 2011 SB64 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353488 2011 SF65 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353489 2011 ST70 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353490 2011 SP71 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353491 2011 SZ71 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353492 2011 SJ72 04/04/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353493 2011 SP74 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353494 2011 SL80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
353495 2011 SQ82 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
353496 2011 SU82 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353497 2011 SB84 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
353498 2011 SA85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
353499 2011 SF86 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
353500 2011 SK86 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL