Danh sách tiểu hành tinh/354201–354300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354201 2002 EV111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354202 2002 EF120 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 11 km MPC · JPL
354203 2002 EW120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
354204 2002 ER128 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354205 2002 ES129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354206 2002 EC133 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354207 2002 EV134 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354208 2002 FT 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
354209 2002 FG6 19/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354210 2002 FY16 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354211 2002 FB41 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
354212 2002 FG41 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
354213 2002 FN41 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
354214 2002 GK27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
354215 2002 GS44 04/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
354216 2002 GW51 05/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354217 2002 GP58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354218 2002 GN92 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354219 2002 GX103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354220 2002 GF122 10/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
354221 2002 GY160 15/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
354222 2002 GL180 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354223 2002 GE182 11/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
354224 2002 GV184 02/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
354225 2002 HY 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
354226 2002 JK9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354227 2002 JR119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
354228 2002 JV139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
354229 2002 KC16 19/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
354230 2002 LR 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354231 2002 MS5 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354232 2002 ND45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354233 2002 NF48 14/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
354234 2002 NB50 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
354235 2002 NM74 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354236 2002 ND75 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354237 2002 OL11 17/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
354238 2002 OR27 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354239 2002 OZ29 22/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354240 2002 PH1 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354241 2002 PD4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354242 2002 PV6 04/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354243 2002 PR13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354244 2002 PT33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
354245 2002 PF77 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354246 2002 PL81 13/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354247 2002 PK100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354248 2002 PR101 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
354249 2002 PM103 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354250 2002 PU131 14/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354251 2002 PR186 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
354252 2002 PN193 23/10/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 1,6 km MPC · JPL
354253 2002 QX11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354254 2002 QM22 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354255 2002 QA27 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354256 2002 QZ27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354257 2002 QH28 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354258 2002 QC83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354259 2002 QN83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354260 2002 QA114 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354261 2002 QS140 08/11/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
354262 2002 QJ143 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
354263 2002 QK143 20/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354264 2002 QL145 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354265 2002 QD150 22/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354266 2002 QW152 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
354267 2002 QY153 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354268 2002 QC154 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354269 2002 RA21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
354270 2002 RL76 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354271 2002 RC111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354272 2002 RY138 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
354273 2002 RO179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354274 2002 RV186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354275 2002 RK207 14/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
354276 2002 RV214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354277 2002 RU223 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
354278 2002 RV237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
354279 2002 RD241 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
354280 2002 RP242 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
354281 2002 RN246 15/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354282 2002 RV254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354283 2002 RC257 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354284 2002 RO257 03/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354285 2002 RQ263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354286 2002 RG269 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354287 2002 RO271 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354288 2002 RT273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354289 2002 RX282 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
354290 2002 RM290 19/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
354291 2002 RO290 24/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354292 2002 SK12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354293 2002 SD72 17/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354294 2002 TL60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354295 2002 TA71 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354296 2002 TO73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354297 2002 TE108 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354298 2002 TX110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
354299 2002 TK114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354300 2002 TW127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL