Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/353301–353400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353301 2010 HQ108 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
353302 2010 HY108 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353303 2010 JV28 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
353304 2010 JZ31 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353305 2010 JF34 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
353306 2010 JW58 07/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
353307 2010 JZ76 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353308 2010 JE77 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353309 2010 JC79 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353310 2010 JW114 08/04/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
353311 2010 JW125 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
353312 2010 JV127 13/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
353313 2010 JL152 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353314 2010 JH161 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353315 2010 KM8 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353316 2010 KN17 17/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
353317 2010 KY36 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
353318 2010 KE51 22/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
353319 2010 KO94 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353320 2010 LB 02/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
353321 2010 LW8 28/05/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
353322 2010 LB10 02/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
353323 2010 LH29 06/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
353324 2010 LR34 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353325 2010 LQ63 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353326 2010 LR92 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
353327 2010 LB104 15/06/2010 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353328 2010 ME27 19/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
353329 2010 MG44 22/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
353330 2010 NT6 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353331 2010 NK17 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
353332 2010 NX81 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353333 2010 OT71 25/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
353334 2010 OY83 18/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353335 2010 PD12 02/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
353336 2010 PG26 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353337 2010 PN42 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
353338 2010 RP16 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
353339 2010 RD69 18/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353340 2010 RL182 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353341 2010 TC133 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353342 2010 UJ77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
353343 2010 VD5 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
353344 2010 VF21 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353345 2010 VM73 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353346 2010 VV78 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
353347 2010 VB90 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353348 2010 VR100 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
353349 2010 VT103 09/09/2007 Mauna Kea D. D. Balam 9,7 km MPC · JPL
353350 2010 VA116 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
353351 2010 VO138 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
353352 2010 VK165 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353353 2010 VS173 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353354 2010 VC181 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
353355 2010 VQ184 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
353356 2010 VZ214 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
353357 2010 WD2 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
353358 2010 WG54 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353359 2010 WN60 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
353360 2010 WY67 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
353361 2010 XV24 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353362 2010 XS47 08/10/2010 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
353363 2010 XP50 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
353364 2010 XC77 17/11/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
353365 2011 FJ9 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353366 2011 FH48 13/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353367 2011 GG62 30/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353368 2011 GT62 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353369 2011 HK8 18/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
353370 2011 HO26 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353371 2011 HL62 28/05/2003 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353372 2011 KG8 14/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
353373 2011 KS16 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353374 2011 KA20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
353375 2011 KT47 07/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
353376 2011 LD8 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353377 2011 LE18 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353378 2011 LG19 13/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,2 km MPC · JPL
353379 2011 LO28 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
353380 2011 MB 12/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
353381 2011 MA1 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
353382 2011 MJ7 17/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
353383 2011 MO7 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
353384 2011 MT8 03/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353385 2011 NK1 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
353386 2011 NX3 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353387 2011 NY3 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353388 2011 OL1 13/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
353389 2011 OY3 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353390 2011 OB4 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
353391 2011 ON12 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
353392 2011 OP17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
353393 2011 OC20 21/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353394 2011 OY20 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
353395 2011 OJ23 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
353396 2011 OO28 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353397 2011 OG39 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
353398 2011 PR 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353399 2011 PF5 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
353400 2011 PN7 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL