Danh sách tiểu hành tinh/354101–354200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354101 2001 YF1 17/12/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
354102 2001 YN16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354103 2001 YK26 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354104 2001 YE34 18/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
354105 2001 YS79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354106 2001 YD88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354107 2001 YT98 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354108 2001 YT101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354109 2001 YQ112 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354110 2002 AB3 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354111 2002 AU13 18/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354112 2002 AS17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354113 2002 AZ28 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354114 2002 AJ52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354115 2002 AS93 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354116 2002 AA101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354117 2002 AL113 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354118 2002 AV114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354119 2002 AC147 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354120 2002 AM149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354121 2002 AA163 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354122 2002 AD165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354123 2002 AR172 14/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354124 2002 AO181 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
354125 2002 AR198 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
354126 2002 AV201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354127 2002 BP26 25/01/2002 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
354128 2002 BF28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354129 2002 CD19 03/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
354130 2002 CF21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354131 2002 CK32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354132 2002 CX34 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354133 2002 CY48 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
354134 2002 CU52 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354135 2002 CM63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
354136 2002 CA67 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354137 2002 CL70 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354138 2002 CZ71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354139 2002 CR73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354140 2002 CF82 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354141 2002 CV85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354142 2002 CP89 07/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354143 2002 CK93 07/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354144 2002 CB94 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
354145 2002 CF109 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
354146 2002 CY111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354147 2002 CG117 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 3,1 km MPC · JPL
354148 2002 CU122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354149 2002 CH125 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354150 2002 CZ127 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
354151 2002 CH132 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354152 2002 CN138 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354153 2002 CQ143 09/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354154 2002 CM148 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
354155 2002 CT148 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
354156 2002 CV179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354157 2002 CT188 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354158 2002 CF190 10/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
354159 2002 CK192 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354160 2002 CM200 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354161 2002 CA208 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354162 2002 CW209 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354163 2002 CX217 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354164 2002 CT218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354165 2002 CU219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
354166 2002 CJ254 05/02/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
354167 2002 CZ254 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354168 2002 CS265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354169 2002 CH267 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354170 2002 CO269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354171 2002 CF276 09/02/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
354172 2002 CG282 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
354173 2002 CG293 11/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354174 2002 CQ293 11/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354175 2002 CD296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354176 2002 CK296 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354177 2002 CV299 10/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354178 2002 CS314 07/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
354179 2002 CR315 13/02/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
354180 2002 CC318 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
354181 2002 DG 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354182 2002 DU3 22/02/2002 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
354183 2002 DD6 17/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354184 2002 DT14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354185 2002 EC1 05/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354186 2002 EV13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
354187 2002 EY29 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
354188 2002 EY31 09/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354189 2002 EX36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
354190 2002 EZ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354191 2002 EU48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354192 2002 EG52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354193 2002 EY55 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354194 2002 EL67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354195 2002 EL92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354196 2002 EY92 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
354197 2002 EN96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354198 2002 EW96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354199 2002 EJ102 06/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
354200 2002 EU109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL