Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/353201–353300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353201 2009 SP246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353202 2009 SB254 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353203 2009 SJ264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353204 2009 SR281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353205 2009 SN318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353206 2009 SY326 20/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
353207 2009 SB330 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353208 2009 SZ353 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353209 2009 SC354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
353210 2009 SO355 18/09/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
353211 2009 SQ355 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353212 2009 SB356 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353213 2009 SY356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353214 2009 TA3 12/10/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353215 2009 TE12 14/10/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
353216 2009 UQ16 17/10/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
353217 2009 UG60 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353218 2009 UN67 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
353219 2009 UZ91 27/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353220 2009 WM166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
353221 2009 YV 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353222 2009 YD7 16/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 39 km MPC · JPL
353223 2010 AT4 03/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
353224 2010 AP30 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353225 2010 AO32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
353226 2010 AF94 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353227 2010 AP119 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
353228 2010 AC121 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
353229 2010 AA122 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
353230 2010 BJ35 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
353231 2010 BA68 22/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
353232 Nolwenn 2010 CB12 06/02/2010 Mayhill S. Kürti 2,9 km MPC · JPL
353233 2010 CV40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
353234 2010 CT44 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
353235 2010 CO47 12/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
353236 2010 CL65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353237 2010 CQ93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353238 2010 CM94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
353239 2010 CN107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353240 2010 CS107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353241 2010 CA108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353242 2010 CX120 15/02/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353243 2010 CZ123 15/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353244 2010 CF146 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
353245 2010 CX170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353246 2010 DX33 20/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
353247 2010 DF54 23/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
353248 2010 EV36 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353249 2010 EP37 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353250 2010 EX37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353251 2010 EZ37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353252 2010 EU39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
353253 2010 EQ42 04/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
353254 2010 EG69 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353255 2010 ER69 13/03/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353256 2010 EE78 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353257 2010 EF81 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
353258 2010 EJ83 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353259 2010 EK86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353260 2010 EN105 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
353261 2010 EA107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353262 2010 ES107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353263 2010 EE109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353264 2010 EM111 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353265 2010 EC112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353266 2010 EX112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353267 2010 EY112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353268 2010 ED126 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353269 2010 EB127 15/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353270 2010 EB135 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
353271 2010 ER135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
353272 2010 EP142 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353273 2010 FM24 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353274 2010 FX27 20/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353275 2010 FQ55 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
353276 2010 FL83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353277 2010 FP84 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
353278 2010 FS84 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353279 2010 FO91 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
353280 2010 FY92 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353281 2010 FN95 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353282 2010 GZ27 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353283 2010 GW30 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353284 2010 GH31 09/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
353285 2010 GM35 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353286 2010 GM75 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
353287 2010 GA78 08/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
353288 2010 GO97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353289 2010 GS106 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
353290 2010 GB123 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353291 2010 GZ140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353292 2010 GQ145 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
353293 2010 GU145 08/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
353294 2010 GR154 15/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
353295 2010 GO155 15/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353296 2010 GC157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
353297 2010 HC21 28/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353298 2010 HC46 23/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353299 2010 HF77 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
353300 2010 HN78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL