Danh sách tiểu hành tinh/354001–354100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354001 2000 SX371 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354002 2000 TR4 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354003 2000 TR44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354004 2000 WE65 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354005 2000 WW90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354006 2001 DX11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354007 2001 DC41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354008 2001 DQ55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
354009 2001 DF80 22/02/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
354010 2001 FN29 18/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
354011 2001 FK68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354012 2001 FG75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
354013 2001 FG128 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
354014 2001 HB20 26/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354015 2001 LQ6 14/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354016 2001 OX10 20/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
354017 2001 OH11 20/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354018 2001 OX60 21/07/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
354019 2001 PY44 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
354020 2001 QV52 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
354021 2001 QZ106 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354022 2001 QP136 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354023 2001 QP176 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354024 2001 QU176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354025 2001 QN234 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354026 2001 QL242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354027 2001 QJ249 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354028 2001 QO266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354029 2001 RK16 10/09/2001 Eskridge Farpoint Obs. 770 m MPC · JPL
354030 2001 RB18 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354031 2001 RJ47 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354032 2001 RA55 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354033 2001 RL57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354034 2001 RC110 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354035 2001 RD125 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354036 2001 RW132 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354037 2001 RQ137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
354038 2001 RK142 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354039 2001 RN145 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
354040 2001 SC3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
354041 2001 SW5 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354042 2001 SB28 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354043 2001 SA29 16/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
354044 2001 SS92 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354045 2001 SH145 16/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
354046 2001 SY151 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354047 2001 SP156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354048 2001 SH162 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354049 2001 SC190 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354050 2001 SM255 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354051 2001 SP296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354052 2001 SC314 21/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354053 2001 SL325 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
354054 2001 SF329 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
354055 2001 TA33 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354056 2001 TJ39 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354057 2001 TM53 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354058 2001 TT56 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354059 2001 TR97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354060 2001 TJ103 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354061 2001 TL108 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354062 2001 TU115 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354063 2001 TD119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354064 2001 TF120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354065 2001 TV132 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
354066 2001 TS152 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354067 2001 TQ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354068 2001 TF185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354069 2001 TS252 14/10/2001 Apache Point SDSS 550 m MPC · JPL
354070 2001 UQ53 17/10/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
354071 2001 UD83 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354072 2001 UX97 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354073 2001 UN113 22/10/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
354074 2001 UY167 19/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354075 2001 UB170 21/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354076 2001 UK179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354077 2001 UY216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
354078 2001 UQ226 16/10/2001 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
354079 2001 VH41 09/11/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
354080 2001 VX60 10/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
354081 2001 VX76 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354082 2001 VH104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354083 2001 WB16 23/11/2001 Uccle T. Pauwels 2,4 km MPC · JPL
354084 2001 WZ20 18/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354085 2001 WO25 17/11/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
354086 2001 WZ45 19/11/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
354087 2001 WR57 19/11/2001 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
354088 2001 WY70 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354089 2001 XK15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354090 2001 XE17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354091 2001 XH19 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354092 2001 XY55 10/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354093 2001 XO132 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354094 2001 XY188 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354095 2001 XX219 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354096 2001 XK230 15/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
354097 2001 XY231 15/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354098 2001 XF248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354099 2001 XJ248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
354100 2001 XH264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL